2018. augusztus 10., péntek

Kezünkben a Kulcs a Szabadsághoz: használjuk hát!

2018. augusztus 11-én, szombaton sorsdöntő szinkronizált világmeditációra kerül sor. Rajtunk, a bolygó felszínén élő fénymunkásokon és fényharcosokon múlik, hogy sikerül-e áttörést elérni, és megtörni végre az Eseményt gátló patthelyzetet. A Fényerők megteszik a magukét, de a közreműködésünk nélkül sokkal lassabban tudnak haladni a felszabadítás folyamatában.  A legfontosabb olyan tényező, ami egyedül rajtunk múlik, pedig az, hogy hányan veszünk részt a kulcsfontosságú meditációkban.

A meditációra az északi sarkvidéken és Ázsiában látható napfogyatkozás idején kerül majd sor, mivel az asztrológiai együttállások rendkívül kedvezőek lesznek, hiszen a fogyatkozások mindig fordulópontot jelentenek, és ezúttal a galaktikus középponttal is nagyon kedvező kapcsolat jön létre. A fogyatkozás vonala érinteni fogja a Föld karantén státuszát fenntartó Chimera csoport egyik utolsó bázisának helyszínét is (Novaja Zemlját, lásd alább). Érdekes szinkronicitás, hogy a tavaly augusztusi, hasonló jelentőségű meditáció kapcsán a tömegmeditációk erejéről közölt összeállításunk címe „Felszabadításunk kulcsa: a tömeges meditáció” volt, a mostani világmeditációnak pedig a „Kulcs a Szabadsághoz” címet adták.

Röviden összefoglalva, a szinkronizált (tömeg)meditációk jelentősége abban áll, hogy ez a legjobb és leghatásosabb eszköz, amivel mi, a sötét erők által túszul ejtett felszíni lakosság tagjai kezdeményezhetjük a Fényerőkkel való együttműködést, kinyilvánítva szabad akaratunkat és felhasználva teremtő erőnket. A kénytelen-kelletlen megkötött be nem avatkozási szerződés miatt a közvetlen fizikai beavatkozás nem lehetséges megtorlás nélkül. Azonban,

ha a kritikus tömegben, bolygószinten legalább 144 000-en együtt, egy időben és egy fókusszal meditálunk, azzal jobban előmozdíthatjuk saját felszabadításunk ügyét, mint bármi mással, amit itt, a Föld felszínén megtehetünk.

A tömeges meditáció teremtő hatását számos alkalommal bizonyították jól dokumentált tanulmányok. Maharishi-effektusnak nevezték el azt a jelenséget, amit évtizedeken át több tucatszor megismételt kísérletek során tapasztaltak: ahogy a meditálók száma emelkedett, úgy csökkent az erőszakos cselekmények száma. Számos amerikai város bűnözési statisztikái és a libanoni háborúban tapasztaltak is alátámasztották ezt. A Globális Tudatosság Projekt világszerte elhelyezett műszerei is kimutatták, hogy a mostanihoz hasonló világmeditációk a legnagyobb globális hírveréssel kísért eseményekéhez (olimpiákhoz, választásokhoz, terrortámadásokhoz stb.) mérhetően befolyásolták a kollektív tudatosságot.

Azonban a Sötétség erői mindent elkövetnek - többnyire a magasabb síkokon -, hogy akadályozzák az uralmukat fenyegető együttműködést, régi mottójuk, az "Oszd meg és uralkodj!" szellemében. Ezért a legnagyobb kihívást a kritikus tömeg eléréséhez szükséges összefogás megteremtése jelenti.
Cobra és Corey Goode közös interjújukban nagyon pontosan megfogalmazták, hogy miben rejlik a probléma, és azt is, hogyan emelkedhetünk felül rajta:

„Cobra: Alapjában véve, amit meg kell értenünk, az az, hogy mindannyiunknak közös a célja. Mindenki, aki a Fénnyel van, és a Fénynek dolgozik, annak van egy közös célja.

És ez a közös cél pedig az, hogy, mindannyian szeretnénk, ha ez a világ egy jobb hellyé válna. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Mindannyian szeretnénk másokat is boldognak látni. Mindannyian Közzétételt akarunk, Teljes Közzétételt. Kapcsolatfelvételt akarunk. Felszabadulást akarunk. Az Eseményt akarjuk. Mindannyian ezeket akarjuk. Ez a közös bennünk. A többi apró dolog nem olyan fontos.

Össze tudunk kapcsolódni e közös nevező alapján. Ez az, amit meg tudunk tenni. De tudatában kell lennünk annak is, hogy léteznek olyan erők, nem-fizikai és fizikai erők, melyek megpróbálnak minket megosztani. És teszik ezt a technológiájukkal, az energiáikkal, a gyengeségeinkre, elfojtott érzelmeinkre kifejtett befolyás által. Mindenre hatnak, ami nem került bennünk átalakításra.


Rendelkeznek egy nagyon bonyolult hálózattal, mely olyan fejlett technológiákat is magába foglal, mely képes másokat olyan színben feltüntetni, ami nem is igaz rájuk. Tehát, ha valaki olyannal működsz együtt, akinek furának tűnnek az energiái, nem biztos, hogy tényleg furcsa energiái vannak. Lehetséges, hogy egy olyan energiamező veszi körül, amelyet fejlett skaláris technológiával hoztak létre, hogy nézeteltérést kreáljon a két személy között.

Az arkhónok olyan esetekben használják leginkább ezt a technológiát, amikor kisebb csoportok, vagy egyének nagyon erősen dolgoznak együtt a Fényért, ilyenkor támadnak legfőképp. Valamint, amikor a legnagyobb esély van az egységre, akkor támadnak leginkább, hogy megosztottságot generáljanak, mert tudják, hogy ha ténylegesen sikerül egyesülnünk, akkor a játszmának vége. Az a mi győzelmünket jelenti!
Corey: Nos, ebben a pillanatban épp egy tökéletes példának vagyunk részesei. Van olyan információ, amiben Cobra és én nem értünk egyet. Lehet, hogy több dologban sem értünk egyet. De ami ennél fontosabb, az az, amiben egyetértünk. És amiben egyetértünk, az az, hogy felszabadítást akarunk, az igazságot akarjuk, és nem számít, mi is az.

Ha az igazság lelepleződik, akár az is kiderülhet, hogy mindannyian tévedtünk. Ki tudja! De mi mind az igazságot akarjuk! És amennyiben egyetértünk, hogy ez az, amit akarunk, és félretesszük az összes különböző ideológiánkat, hitrendszereinket, illetve nézeteinket, akkor óriási hatást érhetünk el. ”

A meditációs felhívás videó-változata:
Segédlet a meditációban szereplő motívumok vizualizációjához

Al Nilam: az Orion-öv középső csillaga, ahol az AN csillagkapu, más néven Orion csillagkapu is található. Ez egy olyan portál, ami a legmagasabb dimenziókat köti össze galaxisunknak ezzel a részével, és a legtöbb csillagmag ezen keresztül érkezett ide, nagyon hosszú idővel ezelőtt. Emiatt építettünk pl. piramisokat korokon és földrészeken át, melyek az Orion-övet tükrözik, hogy lehorgonyozzuk az AN csillagkapu energiáit.


AN Fehér Lángja: a (spirituális) Sötétséget Fénnyé, a szétválasztottságot Egységgé alakító, erőteljes tisztító energia, amely Metatron arkangyalhoz kapcsolódik. Bővebben itt lehet olvasni róla.


Toplet bombák: a Cabal (Összeesküvés) abszolút csúcsán elhelyezkedő Chimera csoport utolsó megmaradt védelmi vonala, amivel fenntartják a földi karantént és a túszhelyzetet. Ezek a plazma síkon létező egzotikus fegyverek a nukleáris fegyvereknél sokkal nagyobb pusztító erőt képviselnek, és automatikusan felrobbannának, ha a felszín alatti és fölötti Fényerők fizikailag beavatkoznának a bolygó felszínén. Nemrég még az egész Naprendszer tele volt velük, illetve strangelet bombákkal, mára már csak a Föld felszíne körül lévő toplet bombák maradtak. Eltávolításuk nagyon kényes és nehézkes feladat, amihez a Fényerők az AN átalakítás egy aspektusát használják, és ha ez a folyamat végre befejeződik, megtörténhet az Esemény. Bővebben itt.


Az Esemény: a végső, kompressziós áttörés pillanata, amikor a galaktikus központból a Napon keresztül érkező fényvillanás nyomán minden sötét entitás eltávolításra kerül a nem-fizikai síkokról, a Fátyollal együtt, a fizikai síkon pedig sor kerül a Cabal tagjainak tömeges letartóztatására, a pénzügyi rendszer teljes újraindítására és a teljes közzétételre a médián keresztül. Vizualizációs segédletként lásd ezt a videót.

A kompressziós áttörés pillanata
Novaja Zemlja: Oroszországhoz tartozó szigetcsoport a Jeges-tengeren. Ahogy Cobra a meditációs felhívásban közreadta, itt található a világ hadi-ipari komplexumaiba beépült Chimera egyik utolsó bázisa, és a Fényerők erre a helyre koncentrálnak majd a meditáció (és a napfogyatkozás) alatt. A területet csaknem 40 éven át nukleáris kísérleti telepként használták, 1961-ben itt robbantották föl a világ legnagyobb hidrogénbombáját is, és máig katonai ellenőrzés alatt áll. Bővebben itt.

A Kulcs a Szabadsághoz meditációt aug. 11-én 11:11-től végezzük Közép-európai nyári idő (CEST) szerint, más időzónákhoz lásd ezt az oldalt. Egyénileg és csoportosan is elvégezhető, három, vagy több fős csoportokban intenzívebb a hatás.

Vezetett meditáció:A Fény (avagy VILÁGosság) győzelme!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése