2019. július 4., csütörtök

The Anitidote To The Matrix: The Flower of Life

"The Light Forces have communicated that the process towards the Event is now accelerated and there is no time to build physical Islands of Light before the Compression Breakthrough.

...main focus now is to anchor as much Light as possible in the situation as it is now, to stabilize the transition.

The Light Forces are now starting to clear the main anomaly which has engulfed planet Earth in 1996. (...)

 The lattice of non-sacred geometries is the basis of Matrix construct which surrounds the planet.
The antidote to non-sacred geometries is the Flower of Life.

 The Light Forces are now asking everybody to use Flower of Life sacred geometry as much as possible."

More: http://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html


So, it's important to place the Flower of Life everywhere we can, also in physical ways. We can share pictures like this (because the online spaces also need energetic clearing), set it as profile pictures, we can make or buy stickers to place in places in need of clearing and healing (religious, corporate and state centres and their surroundings, urban spaces, graveyards, slaughterhouses, means of transport for instance) and so on.

It's good if it's visible because a symbol focuses consciousness but if it's more practical to hide it, it's also good. See: https://armyofillumination.blogspot.com/2019/06/unity-through-grid-operation-take-back.html

About the symbol and sacred geometry itself, some basic content to educate ourselves and others:
https://www.bibliotecapleyades.net/geometria_sagrada/esp_geometria_sagrada_6.htm


THRIVE: What On Earth Will It Take? (excerpt)
https://youtu.be/lEV5AFFcZ-s?t=913

The Flower of Life contains the basic structures of sacred geometry and others are emerging from it. It has the code of the mystery of the Universe as in the Kabbalah and the I Ching for instance:
http://symbolinks.com/assets/img2/ordo-ab-chao/fleur-de-vie/symbolisme-floral.jpg

Overview chart: http://4.bp.blogspot.com/-M6587L0AJmU/Uuj_7a2GCTI/AAAAAAAAIHw/lav6jJBgBcA/s1600/sacred+geometry+flower+life+bartl.jpg

It can be found in nature on the micro and macro levels as well:


2019. július 3., szerda

A Mátrix ellenszere: az Élet Virága

"A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt.

...a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.

A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót. (...)

A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága.

A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges."Tehát fontos, hogy fizikailag is minél több felületen jelenítsük meg az Élet Virágát. Megoszthatjuk az ilyen képeket - hiszen az online terekre is ráfér az energetikai átalakítás -, beállíthatjuk profilképnek, készíthetünk, vagy vásárolhatunk matricákat, amiket elhelyezhetünk a tisztítást és gyógyítást igénylő helyeken (pl. vallási, vállalati és állami központok és környékük, városi terek, temetők, vágóhidak, közlekedési eszközök) és így tovább. Jó, ha látható, hiszen a szimbólum a tudatosságot fókuszálja, de ha rejtve praktikusabb, az is megteszi.

Ami a szimbólumot magát illeti, támpontok a tájékozódáshoz, illetve tájékoztatáshoz:


Hórusz szeme: Az Élet Virága (dokumentumfilm)

Növekedj! (dokumentumfilm, részlet)

Az Élet Virága magába foglalja a szakrális geometria alapformáit, illetve levezethetőek belőle a további alakzatok. Az univerzum misztériumának kódja rejlik benne, ami pl. a Kabbalában és a Ji Kingben is: http://symbolinks.com/assets/img2/ordo-ab-chao/fleur-de-vie/symbolisme-floral.jpg
Áttekintő ábra: http://4.bp.blogspot.com/-M6587L0AJmU/Uuj_7a2GCTI/AAAAAAAAIHw/lav6jJBgBcA/s1600/sacred+geometry+flower+life+bartl.jpg

A természetben szintén megtalálható, mikro- és makroszinten egyaránt:

2019. július 2., kedd

Cobra: Az Élet Virága

Eredeti bejegyzés: Cobra
Fordította: Nagy Kata és Antran


Az elmúlt pár hónapban, április közepe óta a Föld bolygó a gamma idővonal (Fény Beavatkozás) és a delta idővonal (Planetáris Megsemmisítés) között ingadozott.

Minden erről szóló értesülés szigorúan titkos volt, mert a túl sok fókusz a negatív idővonalra fokozná annak a valószínűségét, hogy megnyilvánuljon.

Ez alatt az idő alatt,

a Fényerők a plazma anomáliának egy nagyon veszélyes, plazma toplet bombákat tartalmazó rétegét tisztították.

Ez a réteg sikeresen eltávolításra került június 21-én dél körül (GMT) és a veszély nagymértékben csökkent.  Bár még mindig van néhány toplet bomba, és némi plazma / kvantum-ingadozás elsődleges anomáliát még szükséges megtisztítani, a pozitív gamma idővonal most már sokkal biztosabb.

A Fényerők június 21-i sikere sokkal frissebb pozitív, fényes plazmát hozott a Naprendszerünkbe és ez a pozitív plazma gerjesztette a mezoszférát a Föld bolygó körül a nap későbbi részében, hogy néhány bámulatos éjszakai világító felhőt produkáljon:


A Fényerők közölték, hogy az 1996-os arkhón invázió óta először, újra Felemelkedés arkangyalok vannak jelen a Naprendszerünkben.

Egy pár nappal később szivárvány felhőhajók kezdtek megjelenni Kínában.

Hsziamenben  június 24-én:


Kantonban és Nanningban június 28-án:A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt.

Amennyiben vezettetést érzel a Fénysziget munkálatok folytatására, nyugodtan tegyél így, de

a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.

A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót.

A fő anomália az elsődleges anomáliának a kvantumhabban lévő kvantum hullámfüggvényének minden lehetséges, még nem manifesztálódott kombinációiból/zavarjaiból áll:

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth

Kenneth Grant, okkultista tudatában volt a Széth alagútjaiból a hétköznapi valóságba kirobbanó elsődleges anomália veszélyének, sokkal az invázió 1996-os bekövetkezése előtt.

A következőt írta Az Éden árnyoldala című, 1977-ben megjelent könyvében:


"…identitás a Mélység mocsarában. Ezek az erők, melyek lendületet vettek az egymást követő eónokon át, asztrálisan ömlenek be a Fa (az Élet Fája, lásd: https://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/kabbalah.html - a ford.) irtózatos oldaláról, és azzal fenyegetnek, hogy elborítják az emberi tudatot a negatív rezgések hullámaival, amelyek minden pozitív (mint megnyilvánuló) létezés alatt húzódnak meg. Ezért nem meglepő, hogy az érzékeny lelkek most rémülettel hőkölnek hátra, mert a mélység örvénylő fekete tükrében (érdekes, hogy a fekete tükör kifejezés – legalábbis manapság - a kikapcsolt képernyőre utal, amit a technológia baljós tükrének is tekintenek, lásd pl. a  Black Mirror c. sorozat – a ford.) az árnyak a kozmoszba való példátlan beáradásra gyűlnek. A hasadékot a nukleáris tevékenység hozta létre, ami megzavarta az ionok egyensúlyát, és hacsak az emberi tudatosság Köre nem alkalmazza a megfelelő kulcsokat, a másik oldalról származó erők inváziója következik.

A régiek tudtak a térben lévő repedésről, amin át egy ilyen invázió beömölhet, és több nagy Misztériumiskola is Daath-ot határozta meg, mint belépési pontot. Az Öregek mítosza, akik visszatérnek, hogy visszaköveteljék a föld trónjait, egy nagyon ősi téma, ami az utóbbi évtizedekben nemcsak az olyan érzékeny őstehetségek fikciós írásaiban köszönt vissza, mint Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft stb, de olyan fizikusok írásaiban is, akik tudnak az atomi és szubatomi kutatások okkult vonatkozásairól. És most végre, bizonyos ősi okkult hagyományok, különösen azok, amelyek az Élet Fájával kapcsolatosak, már másként is értelmezhetők, mint a “gonosz szellemektől” való babonás rettegés.

A Schwarschild “fekete lyuk” a térben, amelyet egy szivacshoz, vagy fánkhoz, vagy az ementáli sajthoz hasonló, féreglyukak által perforált szilárd tömeghez hasonlítanak, ad némi alapot a multimenzionális Fa anatómiájának megértéséhez. A féreglyukak a poklok, vagy rejtett járatok, melyek észrevétlenül eltörpülnek a Sepiroth (
az okkult Élet Fája – a ford.) gömbjei mellett. A mélység feletti átkelés, ami a…"


A Föld bolygó felszínéhez közeli sötét, anomáliás plazmát a sötét erők trapéz-szerű nem harmonikus geometriai alakzatok  és eltorzult, nem-euklidészi  geometriák alapján rendezték el:A sötét erők egyik fő okkultistája, Michael Aquino kifejlesztett egy rituálét, melyet a „a 9 szög ceremóniájának” hívnak , hogy érvényesítse a trapézszerű nem-szakrális geometriákat a negatív okkult rituálékban és ezt a rituálét a sötét erők széles körben alkalmazzák 1970 óta.

A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága:


A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges. 

Védelemként vizualizálhatsz arany Élet Virága gömböt az energiameződ körül:Tehetsz Élet Virága matricákat a bolygó bármely olyan helyére, melynek gyógyulásra van szüksége:


A Fényerők erősen támogatják ezt a tervet, ahogy ezen a gabonakörön is láthatod:


Egy másik gabonakör pedig arra utal, hogy a Chimera pókokat a Központi Napba viszik:


Érdekes megjegyezni, hogy ez a gabonakör pontosan június 21-én jelent meg.

A plazmikus Chimera pókokat épp most viszik Széth alagútjaiból (sötét plazmaszálak) a Galaktikus Központi Napba.

A harmadik gabonakör azt közli, hogy a bolygó körüli Cintamani hálót a következő szinten aktiválják:


A Fény győzelme! 

2019. június 27., csütörtök

Az Egyetemes BőségAz egyetemes Bőségről 


(Felismerések/Újra-felismerések c. írásom 2015 körül - átirat) 


Most úgy fogok fogalmazni, hogy érthetőbb legyen a legtöbbek számára.

Jómagam, nem is oly rég ismertem fel újra, hogy pontosan az a gyönyörű az Univerzumban és annak csodálatosan működő energiájában, hogy nem történnek a dolgok ok nélkül. Igen, minden eseményjellegű megnyilvánulás visszavezethető egy-egy indító energia/Erő jelenlétre. Ennek mi, mint Tudatok egyben aktív részei vagyunk, s egyben aktív egészei. Ha a teremtő tudatosság (Isten) megáldott mindannyiunkat a teremtés erejével és eszközeivel akkor miért ne használhatnánk? Ő, MI a minden, aki a mindenkit átható feltétlen szeretetű rezgésével köt össze bennünket, s ezért minket is - mint isteni egészeket - talán úgy szeretne látni, mint Önmagát.

Akkor hát, a kozmoszi szellemi egységből bármikor a bőség javában lehetünk, csak csupán rajtunk – mint jelenlegi tapasztaló tudatokon/lelkeken – múlik, hogy engedünk-e szabad döntésünknek? Csupán a saját hitrendszerünk szabhat határt, egyébként meg az Egységes Szellem végtelen lehetőségekkel rendelkezik.

Azt mondják sokan, hogy a szer, amely etet, egy nézőpontból az adás szimbóluma, így ha adunk csak akkor kaphatunk. De ez nem csak azt jelenti, hogy mi egy idő után elszegényedünk és majd a „karma” visszahozza a bőséget. Ez csak egy fel-nem ismert, tudattalan, korlátozó hitrendszer. Adni és kapni (fogadni) egy alapvető Isteni&Istennői áramlás dinamika, melyre épül a Teremtői potenciál. Amikor tisztán adsz, mindig lesz egy befogadó, és amikor készen vagy a nyitott tiszta befogadásra, akkor mindig lesz egy adó számodra. Ez egy Univerzális törvényszerűség. Csak vannak lények(Archónok), akik addig mókoltak, hogy más lényeknek kitörölték emlékezetükből ezeket az ősi tudásokat és úgymond meghekkelték a szabad akaratukat, hogy ne is legyenek annak teljes tudatában, és felejtsék el azt használni.

Az adás forrását az Egyetemes forrásból is bármikor le tudjuk hívni ha nem szab korlátot tudatunk szűkös hitrendszere. Így mindenkinek megvan rá a lehetősége, hogy a Forrás véget nem érő bőségében rendelkezzen minden áldott pillanatban. Hiszen mi magunk vagyunk az egyetemes forrás valójában. Talán nem azt kéne végre újra-felismernünk egy inkarnáció során egy életben, hogy eredendő természetünk nem más, mint az Egységes Szellem (Isten) megnyilvánulása? Az a felismerés, hogy az igazi önvalónk sosem volt különböző, se megosztott a Mindenható Lét Elemétől, avagy Istentől?

Mert soha nem is volt különb. Isten soha nem állt távol tőlünk, csupán mi hagytuk el őt. Mi estünk annak az illúziónak a csapdájába, hogy különbséget érzünk a közte és köztünk lévő térben. Mert e „teret” az elménk hozta létre a maga korlátaival. S ezek a korlátok természetesen jönnek a testtel együtt a leszületés révén. A mi "dolgunk" talán csupán az lenne, hogy ezeket a kialakult korlátokat felismerjük és elengedjük, hogy újra az eredendő tudatállapotunkba jussunk. Abba az eredeti intelligenciánk állapotába, ahol természetes számunkra, hogy a nyitott tér és annak minden eleme valójában mi magunk vagyunk, egyek vagyunk vele. Azaz Egyek vagyunk Istennel.

A rendelkezésre álló készlet és bőség szimbóluma itt a Földön a pénz. Persze, azért fájó sokunknak ez a szimbolika, mert a háttérhatalmi erők (Cabal) által manipulált tudatosságú emberiség eszméletlen módon visszaélt a pénz mozgatásával és felháborító tud lenni oly módon való használata, hogy másokat ellehetetlenítsenek és kizsákmányoljanak vele.Anno jómagam sem szerettem a pénz fogalmát, mert sok vér és szenvedés tapad hozzá, így először én is kritizáltam a pénz és a spiritualitás kapcsolatát. Alig is volt pénzem ám...

Ráadásul, egységtudattal belegondolva, semmi szükség nincs rá, mivel minden ami az Univerzumban van „ingyenes” és eredendően járandó, csupán kérni kell. Rendelkezésre áll a forrás mindenhez, hogy teremteni tudjunk.

Azonban, javasolt most itt a Földet egy átfogóbb nézőpontból szemlélve elemezni.

Itt a Földön, meg kéne barátkozni azzal a ténnyel, hogy itt rendesen meghekkelték ezt az energiát és az emberek ellen fordították. Az a tény, hogy a pénznek miért ilyen kellemetlen, taszító és szívtelen bélyegekkel felruházott köntösbe kellett burkolóznia ezen a bolygón, annak is megvan a nagy energetikai kozmoszi oka. 


Ennek a története olyan lényektől ered, akik elszakadtak a Forrás teljességétől(Archónok), így egy energia hiányos állapotba kerültek, ami révén majd létrehozták a saját olyan Mesterséges intelligencia alapú rendszerüket, ami más lények energiaforrásként való felhasználásán alapul. Majd az emberi lényeket addig manipulálták és programozták, míg el nem jutott a dolog egyfajta automatizmusig, hogy a kizsákmányolt lények/lelkek tartják fenn a rendszert szabad akaratukról megfeledkezve. Az elnyomóknak már csak felügyelni kell és kontrollálni, mert ez a rendszer már magától működik és fenntartja önmagát a programozott gondolkodásmódból, ami révén újra-és újra teremti a mindennapi valóságot…(Mátrix).

Az amnéziából felébredve világossá kell válnia annak, a ténynek mindenki számára, hogy mindig is Halhatatlan Szellemi Lények voltunk és leszünk is mindörökké!
Mindig Dönthetsz!

Vagy

Támogatod illetve táplálod ezt a rendszert, ami egy eleve torzult hiánytudatosság mintájára épült...

VAGY

Felismered, hogy teljesség vagy, és a teljesség=bőség, ami egy olyan energia, amivel világokat lehet építeni!


Mivel a pénz ezt az energiát képviseli eredetileg, így egy olyan alapanyagot ad, amit Szabad akaratodban áll használni arra, hogy teremts vele a fizikai világon keresztül és olyan célokra használd fel, ami segít másoknak. Olyan dolgokba áramoltathatod, ami hozzájárul a saját magad és mások felemelkedéséhez.


Nem kötelező követni és ugyanarra a célra használni, ahogyan az elnyomóink alkalmazzák, ez csupán az Ő döntésük! Nem kell kényszerítő eszköznek lennie, és nem vagy köteles azokba a programokba belekerülni, amik azt mondják, hogy ,,Dolgozz meg a pénzért!” stb. stb., aminek csak az a célja, hogy te ne tudd használni ezt az energiát.

Nyugodt szívvel elmondható, hogy Te döntheted el, hogyan áramoltatod ezt az energiát az életedbe. Rajtad áll a felelősségteljes döntés, hogy megengeded és elfogadod-e barátként és eszközként a pénzt...vagy sem. 

Ha továbbra sem, akkor ne csodálkozz, ha el is hagy téged… Ha valakinek azt mondod, hogy ,,utállak”, "gyűlöllek", „mocskos vagy" és "rohadék” akkor szerinted szeretne-e az az illető a közeledbe kerülni?…

Természetesen, hogy nem. Nos, ez nincs máshogy a pénzzel sem.

Kezdj el vele beszélgetni a tudatosságoddal, és építsd le mindazon káros programjaidat, ami a vele való kapcsolatodat mindeddig gátolta. Szeresd Őt és fogadd el, mint egy gyermeket. Ő soha nem akart neked ártani, csupán beteg lett és arra vár, hogy meggyógyítsd. Arra vár, hogy Ő is szabadon áramolhasson és teremthessen veled! 

Ő is ugyanazt szeretné, mint Te: Szabadnak lenni…

Ezzel tudatos teremtéssel fokozatosan fogjuk átalakítani a pénz energiáját is, ami elengedhetetlenné fog válni a közeledő Aranykorban. 

Neked kell elindítani a változás és az átalakítás folyamatát, hogy a pénz is olyan dolgokba áramoljon, (eszközök, technológia, tudás, tanítás, szabad egyetemek stb.) ami fényt és szabadságot hoz a bolygó lakói számára. Aztán egy idő után, amikor már eljutunk odáig, hogy mindenkinek bőven tellik mindenre és a társadalmi szint ott tart, hogy erőforrás és szeretet alapú, utána már automatikusan nem lesz szükség pénzre sem mint eszközre, mert a társadalmi tudatossági szint már nem ezen a szinten lesz...

...de amíg ez van, addig ebből a jelenből lehet kiindulva teremteni. Nem a múltból és nem is a jövőből.

Hanem a JELENBŐL! Amíg ezt valaki nem érti meg, addig csak egyhelyben fog toporogni és kavarogni...ahonnan nem fog jutni sehová.

Hogy tisztázzam. A múlt igenis fontos, hogy tudjuk, mit teremtettünk és annak milyen következménye lett a jelenre. A jövő ugyancsak fontos, mert számtalan tervezési opciókat és utakat foglal össze magában ami révén segít a jelenben a célokat kitűzni (Teremtés örvényünk).

Viszont, a teremtés valódi folyamata az időtlen pillanatban történik - az itt és mostban - amit csak le kell hoznunk ide a 3D-be.

A teremtés közben figyelembevéve a múlt tapasztalatát és a jövő opcióit és ahogy visszacsatolva kommunikálva dolgoznak az energiák (3D-s teremtés dinamika).


A teremtés folyamatáról bővebben itt olvashatsz: https://felemelkedes2018.blogspot.com/2018/08/a-tudatok-teremtesek-folyamata.html

Szóval, békélj meg a jelennel, békélj meg a helyzettel, hogy e bolygón a legtöbb létező beteg és hiányos állapotban van, így a pénz is "beteg lett" az által, hogy oly módon használják, ahogyan azt Ő sem szeretné. Ő is megkapta a maga „kórját” a manipulálással, az anomáliával. Csapdában van és korlátozott lett a mozgása az emberek felé, mert az emberek nem engedik be őt az életükbe, mert az emberek elől direkt elrejtették ennek az energiának a használati módját.

Így hát itt az idő, hogy elkezdjük tudatosan átalakítani és meggyógyítani a pénzzel való viszonyunkat és rezgésünket. Ez egy érzelmi utazás a Tudatosságon keresztül. Ha tényleg elkezded a munkát, akkor látványos változást fogsz tapasztalni az életedben a pénzzel és az anyagi helyzeteddel kapcsolatban. Ehhez kell türelem, kitartás fókusz és elszánt öntisztító munka. Első sorban a gyökércsakrához kapcsolódik.

Sokan vannak már akik, ezt tudatosan teszik és tanítják is. Érdemes egymást meghallgatni, és tanulni egymás tapasztalatából. :)Az Egyetemes Bőség Ereje Legyen Veled!


2019. június 24., hétfő

Te magad válhatsz repedéssé a Mátrixon!

A valóságunkat mi magunk teremtjük. Az uralmi rendszert, amit csak Mátrixnak nevezünk, pedig a sötét erők éppen azzal a céllal hozták létre első sorban elmeprogramozással, implantációval és hitrendszerekkel, hogy mi magunk teremtsük meg ezt a szenvedéssel és félelemmel teli valóságot, ami bővelkedik a nehéz energiákban, amikből táplálkoznak.

A Mátrix börtön az elménk számára. A börtönből való szökéshez, majd a börtön lebontásához pedig le kell bontanunk az alapját képező elmeprogramokat és hitrendszereket.

Ennek módja a Valódi/Felső Énünk és a személyiségünk/egónk közötti hasadás meggyógyítása, illetve a férfias és a nőies polaritások, energiák közötti hasadás meggyógyítása. Ez minden fénymunkás/fényharcos küldetésének fontos része.

A legfontosabb, hogy megértsük: valójában isteni lények vagyunk, és NEM a Forrástól, a Teremtőtől való mesterséges elválasztottságunknál fogva kialakított, hamis öntudat által meghatározott, tanult szerepekben tobzódó egyének. A Cobra által Budapesten tartott márciusi Lélekcsalád workshopot és az elmúlt időszak tapasztalatait összefoglaló előadáshoz tartozó prezentáció az alábbi képre kattintva elérhető. (Megj.: a hivatkozások egyszerű megnyitásához el kell indítani a diavetítést.)

Élet a Lélekcsalád workshop után c. prezentáció a képre kattintva

Ez az előadás a 8. országos Cobra csoporttalálkozón hangzott el, ahol az előadások mellett ezúttal számos gyakorlatot is végeztünk. Ennek oka, hogy ideje túllépnünk az elméleti fázison és a tettek mezejére lépnünk. Ha sikerült megértenünk a helyzetet, és legalább részben fölismerni a szerepünket, küldetésünket, akkor érdemes elindulnunk a megtisztulás, a programoktól, implantoktól és a hitrendszerektől való megszabadulás, végső soron a felemelkedés útján.

Mindenképpen keresztülmegyünk ezen a programtalanításon, a kérdés a következő:

húzod az időt, halogatod, és csak akkor szembesülsz vele, amikor ránk dől a rendszer, vagy pedig a bolygó felszabadításának élvonalába állsz, részvételeddel gyorsítva a folyamatot? Elvagy a Mátrixban, néha morogva, hogy mikor jön már az Esemény, vagy te magad repeszted szét, válsz repedéssé rajta? A döntés a tiéd.

A január 21-i sorsfordító tömegmeditáció óta új szakaszban vagyunk. A kozmikus központi faj támogatásával Mennybuborékokat teremthetünk, mi magunk bonthatjuk szét a Mátrixot és teremthetjük meg az új valóságot. Nagyon fontos megértenünk, hogy az elsődleges anomália és a Mátrix feloldása rajtunk, az energiamezőnkön keresztül történik, de ehhez szükség van a tudatos együttműködésünkre. Valahányszor nehézséggel találkozunk, érdemes valamelyik tisztító technika segítségével átalakítani magunkban, tudva, hogy ezzel hozzájárulunk az egész világ átalkulásához.


A tisztulási folyamat kihívásokkal teli, és ezért érdemes párban, vagy csoportban végezni, támogatva és erősítve egymást. Természetesen lélekcsaládban, pláne lélektársak között még erőteljesebb tisztulás, gyógyulás és a bolygó felszabadításához való hozzájárulás várható. Alakíthatunk kisebb-nagyobb fényháromszög csoportokat, és kapcsolódhatunk egymáshoz fénylégzéssel a szívcsakrán keresztül, vagy akár tantrikus gyakorlatok által is, a szív- illetve a szakrálcsakrák közti energiacserével.

A Fény, avagy VILÁGosság győzelme!

2019. május 31., péntek

Kozmikus Lélekcsaládok: Az újraaktiváció

,,Minél erősebb a Kozmikus Énünkhöz való kapcsolat, annál könnyebben teremtjük meg a kívánt valóságunkat, s annál gyengébben tudnak ránk hatni az ártó interferenciák.

Amennyiben a Kozmikus lélekcsalád eredetmintáihoz kapcsolódunk, nemcsak a saját, hanem mások Kozmikus Énjéhez is kapcsolódunk. És amikor ez megtörténik, meglátjuk hogy mekkora a kollektív mandalánk, amiben a mi saját egyéni mandalánk helyzetét is meglátjuk.

Ezen szakrális eredendő egység megtapasztalása révén megleljük azt az eredeti érzést, ahogyan valójában kapcsolódunk egymáshoz. És amikor ezen Isteni&Istennői tudatossági állapotot lehozzuk a harmadik és a negyedik dimenziókba: megnyilvánul a lélekegység, a ForrásTudatosságunk által megtervezett Kozmikus Erőnk és Kapcsolatunk, amely nagyban töri az egymást szétválasztó mátrix társadalmi programozást, itt a Földön.

És ezzel megkönnyítjük a Fényerők munkáját is a 3D-s fizikai, éteri, plazma, a 4D-s asztrális és mentális síkokon. Illetve az 5D alacsonyabb rétegiben lévő munkálatokat is, ahol a sötétek még elérik és jelen tudnak lenni az anomáliájukkal." /MFA/

Jelenleg a planetráis helyzet az entrópia kellős közepén áll, ahogyan egyre több a fény, a sötéteknek annál nagyobb az ellenállása és mindent bevetnek amit csak módjukban áll, hogy lelassítsák a folyamatokat. Ez által egy belső feszültség keletkezik, olyan mint egy felfújt labdában, (a nyomás révén a molekulák összefeszülnek) és az kihat mindekire egy zárt rendszeren belül. Mondjuk ki: a mátrix szétesőben van, s ezt akarják mindig megakadályozni, frissíteni a rendszert, mert ha ezt nem tennék a 4D-ből, akkor már összeomlott volna.

Az egyre jobban éhező Chimera lényeknek újabb csemege egy ilyen eset, amit sajnos megint szándékosan idéztek elő, aminek háttérbeli jelentősége van, mivel az Istennői energia folyamatosan erősödik. És mivel ez erősödik, attól ők egyre jobban veszítenek erejükből:

Dunai baleset https://24.hu/kulfold/2019/05/31/habelany-duna-hajobaleset-elsullyedt/

A mostani helyzetre készült egy meditációs anyag, amely megerősíti a lélekcsaládok között a kapcsolatokat és fénybuborékokat. Segíti eltávolítani a lélektársak, lélektestvérek közötti skalár interferenciákat és egyéb Chimera technológiákat, illetve az Archónok rejtett befolyását.

Ez által, ez a közös lélekcsalád meditáció; javító és megelőző hatással lehet arra az esetre, amikor a küldetések/projektek veszélybe kerülnek; az egymás programozottsága és traumatizációja miatti nézeteltérések széthúzások lehetséges bekövetkezte miatt.

A meditációs videó itt található meg:


Javasolt mindekinek naponta csinálni, hogy megerősödjön fizikai síkon is a Kozmikus mintáink kapcsolata, mellyel egymást támogatjuk a mindenki individuális és közösségi küldetésében. Emellett, nagyban hozzásegít a fénytestünk (Mer-Ka-Ba) erősítéséhez, aktiválásához.

A Szeretet Győzött!

Lélekszerződések felbontása: új nyilatkozat

Egy rövid kiegészítés a múlt decemberben közölt cikkhez, amiben az alábbiak is szerepeltek:

"Eredetileg ezt a bolygót a sötét erők területévé nyilvánították. Mindenki, aki ide inkarnálódott, bele kellett egyeznie bizonyos szabályrendszerbe, melyet a sötét erők állítottak fel. Ha úgy döntöttél, hogy inkarnálódsz, akkor alá kellett írnod egy szerződést. Ez egy olyan megállapodás köztünk és a sötét erők között, melynek megfelelően a tudatosságunk bizonyos módon be van határolva, különben nem engednék, hogy a Földre szülessünk.

Most itt vagyunk az összes aláírt szerződéssel, de elérkeztünk a szabad akarat egy olyan pillanatához, ahol választhatunk úgy, hogy eltöröljük ezeket.
Azok közületek, akiket támadás ér, múltbeli szerződésekkel rendelkeznek. Ha eltörlitek ezeket a szerződéseket, a támadások meg fognak szűnni.(...)"

Implantátumok eltávolítása, lélekszerződések felbontása (teljes cikk)

 

Elsődleges szerződés-felbontó nyilatkozat 
(Cobra budapesti Lélekcsalád workshopjáról)

 

Az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében,
A VAGYOK, AKI VAGYOK nevében
eltörlöm és semmissé teszem a sötét erőkkel kötött
összes múlt, jelen- és jövőbeli szerződésemet
és megállapodásomat.
Elrendelem és parancsolom, hogy e szerződések
minden következménye legyen semmis és érvénytelen.
Így legyen, és így van!
Így legyen, és így van!
Így legyen, és így van!

Letölthető, nyomtaható változat