2019. december 4., szerda

A háború vége (I. rész)


Az egész Univerzum számára sorsfordító időket élünk. Az elmúlt hónapokban sokan réges-régi, ciklikusan visszatérő mintázatokkal, problémákkal, konfliktusokkal szembesültünk. Ezekben a minden szinten (személyesen, párban, csoportosan, lélekcsalád-szinten, globálisan és kozmikusan is) fölmerülő mintázatokban fölismerhetőek bizonyos kulcsmotívumok, mint a bizalom, illetve bizalmatlanság, a félelem és szeretet, a tagadás, ill. megtagadás és a szembenézés, ill. elfogadás, végső soron háború és béke, szétválasztottság és egység, sötétség és fény kérdései. Csupa ellentétpár, kettősség (dualitás). Csupa ördögi kör, egymást újraszülő ellentét, ellentmondás.

Hiába vágyunk egységre, békére, harmóniára, amíg egy önmagát újraszülő örökös konfliktusban, harcban veszünk részt, igazából önmagunk ellen (is).

Ennek az univerzumnak a tapasztalást elősegíteni hivatott duális, vagy poláris (Jin-Jang-szerű) struktúrája a 8 millió évvel ezelőtti nagy baleset (a spirituális Sötétség létrejöttének) következtében a végletekig fokozódott.


A Sötétség és a Fény közötti háborút nem lehet megnyerni, csak befejezni, feloldani. Legyen végre Világosság; azaz Egység!

Ezen a bolygón legalább Atlantisz bukásáig vezethető vissza egy nagyon alapvető, ismétlődő mintázat, ami az ártatlanság és a bizalom elvesztéséhez kötődik. A saját árnyékunkkal folytatott küzdelem, a fraktálisan, minden szinten megnyilvánuló belharc, illetve testvérharc csak az árnyékunk integrálásával, az Egyben való feloldásával érhet véget: saját benső meghasonlottságunkkal való szembenézéssel, és ennek a törésnek, hasadásnak a meggyógyításával. Ez a felszíni fénymunkások és különösen a fényharcosok legfontosabb és egyben legnehezebb feladata.

A spirituális Sötétség (gonoszság) lényege a Forrástól, az Egytől való végletes elválasztottság. Az elsődleges anomáliával, a Teremtő kiszámíthatatlan ellentettjével kölcsönhatásba lépő, és ebbe a kölcsönhatásba belevesző, beleőrülő tudatosság (a „bukott angyalok”; az arkhónok és a Chimera) legfőbb stratégiája ennek a szétválasztottságnak a terjesztése, fokozása, öngerjesztő folyamatok, ördögi körök létrehozása által. A galaktikus háborúk több millió éves története lényegében ennek a története.

A Háború, mint olyan, nem pusztán a terjeszkedés eszköze, hanem egy mechanizmus, ami egyre több és több, illetve egyre mélyebb szétválasztottságot: feszültséget, fájdalmat, traumát, (tudat)hasadást, kényszert, erőszakot, uralmat  szül. 

Végső soron önálló életre kel, önmagáért létezik és önmagát termeli újra - ahogy lent, úgy fent, ahogy kint, úgy bent és fordítva.


Az Egységben élő kultúrák, civilizációk nem ismerték a háborút, sem a Forrástól való szélsőséges elválasztottságot. Ezeket eleinte a sötét erők puszta erőszakkal könnyedén szét tudták zilálni és traumatizációval, implantációval, manipulációval, elmeprogramozással saját képükre formálni, mint ahogy tették pl. egyes reptilián és drakonida fajokkal. Majd ahogy kialakultak az önvédelmi mechanizmusok, az ellenállás reflexei, jellemzően a beszivárgás és az egység fokozatos felbomlasztásának taktikájához folyamodtak (illetve feltalálták azt). A Földön ezt tették az atlantiszi civilizációval is, ezzel lépésről-lépésre kiteljesítve a bolygó sötét erők általi megszállását, és az emberiségnek a vaskorba taszítását. Addig züllesztették az emberi tudatosságot, amíg az emberek már saját maguk termelik újra a Mátrixot, saját fizikai és spirituális elnyomásuk és kizsákmányolásuk rendszerét.

A bolygó felszínén mindenki - csillagmag vagy sem - meghasadt tudatállapotba került, többé-kevésbé maga is sötétté vált, illetve a háborúságon alapuló rendszert újratermelő dualitás motorjává, társteremtőjévé. Az örök mottó: oszd meg és uralkodj! Kívül-belül.

Ezt szolgálják a mesterségesen szított különféle vallási, kulturális, társadalmi, politikai ellentétek, és bár elméletben ezt minden felébredett lény tudja, gyakorlatban közülünk is rengetegen belefeledkeznek ezekbe a harcokba. Ennél azonban sokkal nagyobb probléma, hogy – gyakran éppen a fent említett mesterséges ellentétek mentén – a fénymunkások és fényharcosok gyakran egymással is konfliktusba bonyolódnak. A számtalan beépített belépési ponton, manipulációs technikán és sötét interferencián túl ez azért lehetséges egyáltalán, mert

valamilyen mértékben mindannyian háborús pszichózisban szenvedünk, és gondolkodásunkat eluralta a háborús logika. Megfeledkeztünk róla, hogy alapvetően minden konfliktus, ellentét: anomália.


Sokan a védekezés megszállottjaivá váltak, mindenkiben ellenséget gyanítanak, vagy hibákat keresnek, mások folyton menekülnek, vagy még a probléma létét is tagadják. Gyakori, hogy ha valaki sötét befolyás, vagy hatás alá került, kitaszítják, elfordulnak tőle, ezzel még mélyebbre lökve a sötétségbe. Ezek ugyan érthető reakciók, de sajnos egytől-egyig fenntartják a háborús viszonyokat ahelyett, hogy feloldanák, legalább saját magunkban, illetve köreinkben. Mint köztudott, a teremtés belülről kifelé történik, és nem fordítva. Hiába várjuk, hogy a Fényerők, vagy a Forrás mintegy kívülről elhozza nekünk a hőn áhított békét, amíg mi magunk is háborúságot teremtünk. Atlantisz óta bevett technika a sötét erők részéről a vállalkozásaink aláásására a belső konfliktusok szítása nem-fizikai és/vagy fizikai manipuláció, beszivárgás által.

A feszültségek, belharcok - egyénileg és csoportszinten egyaránt - blokkokat, szakadásokat képeznek az energiaáramlásban, ill. a fényhálóban,

így a belépési pontok egyre tágulnak és szaporodnak,súlyos esetekben egészen az összeomlásig, széthullásig. Ez a forgatókönyv számtalanszor megismétlődött az évezredek során kicsiben és nagyban, akárcsak a jelenlegi életünkben, de sokan szinte a nélkül bukdácsolnak egyik konfliktusról a másikra, hogy bármit tanulnának belőle. Mostanában azonban valami változóban van, vagy már meg is változott. A szélsőséges, külső-benső dualitás, szétválasztottság, széttöredezés megtapasztalásának és feldolgozásának végső fázisába léptünk. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk oda a magunkban és környezetünkben felbukkanó akadályokra, problémákra, nehézségekre, és vegyük észre a szinkronicitásokat, mintázatokat.

Az elmúlt néhány hónap különösen nehéz volt e tekintetben is. Számos csoportról hallottunk világszerte, akik hasonlókat éltek át. Mi, itt Magyarország központi régiójában gyakorlatilag az Atlantisz bukásához (is) vezető események – beszivárgás, manipulációk, bizalomvesztés, súlyos konfliktusok, az energiaháló meggyengülése, örvények összeomlása –tükrét tapasztaltuk kicsiben, és ismertük fel tágabb környezetünkben is. Az események szeptemberben (Atlantisz pusztulásának hónapjában) érték el csúcspontjukat, amikor is – persze a sötét erők hathatós közreműködésével - nagyon közel jutottunk közösségünk kettészakadásához, miközben nemzetközileg is nagyon aggasztó híreket kaptunk. A helyzet már-már kilátástalannak tűnt.


Ekkor néhányan, vezettetés alapján úgy döntöttünk, hogy nem harcolunk, de nem is menekülünk el, vagy hátrálunk ki a helyzetből, hanem kitartunk, és megtesszük, ami tőlünk telik:

új hidakat építünk egymás felé, feltétel nélküli szeretettel, az Egység helyreállítása érdekében. Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta.

A végzetesnek tűnő távolodás néhány nap leforgása alatt visszafordult, és gyors ütemben helyreállítottuk a már veszettnek tűnő energiahálónkat, a legjobbat hozva ki egymásból. Ehhez persze rengeteg segítséget kértünk és kaptunk a magasabb dimenziókból. Természetesen egy csapásra nem oldódott meg minden probléma, de egyértelművé vált, hogy ez a helyes út, egy olyan út, amin el tudtuk kerülni a már oly sokszor eljátszott tragédiát. Ez a tapasztalat – felsőbb vezettetéssel párosulva – szülte meg a felismerést, majd az elhatározást: 

minden szinten túl kell lépnünk az elkeseredett háborús logikán, különösen önmagunkban, önmagunkkal és egymás között, mert a békét, harmóniát, Egységet választjuk!
Nem győzhetjük le a saját benső árnyékunkat, azonban meggyógyíthatjuk.


Ez nem jelenti, hogy nem védjük meg magunkat. Pontosan azzal védjük meg a valódi önmagunkat, állíthatjuk helyre saját Egységünket, hogy nem folytatjuk a szűnni nem akaró háborúságot: kilépünk az ördögi körből, ami a szétválasztottságot termeli újra. Így sokkal kevésbé érhet el minket bármiféle sötétség…

Folyt. köv.

2019. november 10., vasárnap

11.11. Ezüst aktiválás


A közelgő, november 11-i Merkúr tranzit energetikai támogatását kihasználva, segíthetünk a lehető legtöbb Fényt lehorgonyozni a globális pénzügyi rendszerbe, hogy megkönnyítsük és harmonizáljuk az új pénzügyi rendszerbe való átmenetet.

Két fő dolog van, amit tehetünk aznap:

- Vásároljunk ezüst érmét vagy ezüst rudat
- Ezüst Beindító Meditáció 16:15-kor

Bővebben:
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2019/11/az-ezust-beindito-2019-november-11-en.html

"Ha elérjük a kritikus tömeget, a Fényerők az emberi történelem során először fognak tudni közvetlenül beavatkozni a globális pénzügyi helyzetbe és ezt olyan események sorozata fogja követni, ami elkerülhetetlenül a pénzügyi Újraindításhoz fog vezetni."
http://2012portal-hungary.blogspot.com/2019/11/ezust-beindito-utolso-frissites.html

El tudjuk érni a kritikus tömeget (144 000 résztvevő világszerte)!

Kérlek, add tovább!

2019. október 17., csütörtök

A Kozmikus Ciklus Vége

A Nagy Kozmikus Váltás - azaz nekünk itt az Esemény - már szinte a "nyakunkon van"!

,,Most én ezt az üzenetet elküldöm címezve a legfelébredettebb fénymunkásoknak az egész bolygón, hogy vegyék figyelembe a felkészülésükhöz."

...Üzenet a nagy csillagközi térből...


Az alábbi videóban minden lényeges elem meg van fogalmazva, ami a közeledő Váltáshoz szorosan kapcsolódik.Érdemes most mélyen befelé nézni...szembe nézni és lezárni elengedni a maradék sötét aspektusainkat...mert már nincs idő...

Egymás kezét fogva...őszintén...és bizalommal egymáshoz fordulva segítve... Egybe állni... és véget vetni minden háborúnak és konfliktusnak...tegyük meg Együtt!

Higgyük el, így a könnyebb...még akkor is ha nehezebbnek tűnik...

Szabad akaratunkból kinyilváníthatjuk, hogy békét teremtünk, és abba hagyunk minden konfliktust független attól, hogy eddig tudatosan vagy tudatlanul végeztük/avagy hozzájárultunk a csoporttudatban!

Óriási ereje van, hát tegyük meg együtt!

A békét csak békével lehet teremteni. Háborúval soha sem. Ezt ne feledjük el.

Eljött az idő, hogy minden háborúnak (galaktikusoknak is) vége legyen, s egyben ennek a nagy játszmának. Amennyiben minél többen nyilvánítjuk ki együtt több-kisebb csoportban vagy többen egyénileg, hozzájárulunk harcos aspektusainknak is segítségül, hogy "odafönn" minden galaktikus tanácsban is vége legyen, és ezzel megszüntetjük a fény és a sötétség dualitását, ami évmilliók óta szülte ezeket a többnyire kellemetlen tapasztalatokat.

ADONAI!

,,Legyetek készen Fivéreim&Nővéreim
A szeretet győzött."2019. július 4., csütörtök

The Anitidote To The Matrix: The Flower of Life

"The Light Forces have communicated that the process towards the Event is now accelerated and there is no time to build physical Islands of Light before the Compression Breakthrough.

...main focus now is to anchor as much Light as possible in the situation as it is now, to stabilize the transition.

The Light Forces are now starting to clear the main anomaly which has engulfed planet Earth in 1996. (...)

 The lattice of non-sacred geometries is the basis of Matrix construct which surrounds the planet.
The antidote to non-sacred geometries is the Flower of Life.

 The Light Forces are now asking everybody to use Flower of Life sacred geometry as much as possible."

More: http://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html


So, it's important to place the Flower of Life everywhere we can, also in physical ways. We can share pictures like this (because the online spaces also need energetic clearing), set it as profile pictures, we can make or buy stickers to place in places in need of clearing and healing (religious, corporate and state centres and their surroundings, urban spaces, graveyards, slaughterhouses, means of transport for instance) and so on.

It's good if it's visible because a symbol focuses consciousness but if it's more practical to hide it, it's also good. See: https://armyofillumination.blogspot.com/2019/06/unity-through-grid-operation-take-back.html

About the symbol and sacred geometry itself, some basic content to educate ourselves and others:
https://www.bibliotecapleyades.net/geometria_sagrada/esp_geometria_sagrada_6.htm


THRIVE: What On Earth Will It Take? (excerpt)
https://youtu.be/lEV5AFFcZ-s?t=913

The Flower of Life contains the basic structures of sacred geometry and others are emerging from it. It has the code of the mystery of the Universe as in the Kabbalah and the I Ching for instance:
http://symbolinks.com/assets/img2/ordo-ab-chao/fleur-de-vie/symbolisme-floral.jpg

Overview chart: http://4.bp.blogspot.com/-M6587L0AJmU/Uuj_7a2GCTI/AAAAAAAAIHw/lav6jJBgBcA/s1600/sacred+geometry+flower+life+bartl.jpg

It can be found in nature on the micro and macro levels as well:


2019. július 3., szerda

A Mátrix ellenszere: az Élet Virága

"A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt.

...a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.

A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót. (...)

A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága.

A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges."Tehát fontos, hogy fizikailag is minél több felületen jelenítsük meg az Élet Virágát. Megoszthatjuk az ilyen képeket - hiszen az online terekre is ráfér az energetikai átalakítás -, beállíthatjuk profilképnek, készíthetünk, vagy vásárolhatunk matricákat, amiket elhelyezhetünk a tisztítást és gyógyítást igénylő helyeken (pl. vallási, vállalati és állami központok és környékük, városi terek, temetők, vágóhidak, közlekedési eszközök) és így tovább. Jó, ha látható, hiszen a szimbólum a tudatosságot fókuszálja, de ha rejtve praktikusabb, az is megteszi.

Ami a szimbólumot magát illeti, támpontok a tájékozódáshoz, illetve tájékoztatáshoz:


Hórusz szeme: Az Élet Virága (dokumentumfilm)

Növekedj! (dokumentumfilm, részlet)

Az Élet Virága magába foglalja a szakrális geometria alapformáit, illetve levezethetőek belőle a további alakzatok. Az univerzum misztériumának kódja rejlik benne, ami pl. a Kabbalában és a Ji Kingben is: http://symbolinks.com/assets/img2/ordo-ab-chao/fleur-de-vie/symbolisme-floral.jpg
Áttekintő ábra: http://4.bp.blogspot.com/-M6587L0AJmU/Uuj_7a2GCTI/AAAAAAAAIHw/lav6jJBgBcA/s1600/sacred+geometry+flower+life+bartl.jpg

A természetben szintén megtalálható, mikro- és makroszinten egyaránt:

2019. július 2., kedd

Cobra: Az Élet Virága

Eredeti bejegyzés: Cobra
Fordította: Nagy Kata és Antran


Az elmúlt pár hónapban, április közepe óta a Föld bolygó a gamma idővonal (Fény Beavatkozás) és a delta idővonal (Planetáris Megsemmisítés) között ingadozott.

Minden erről szóló értesülés szigorúan titkos volt, mert a túl sok fókusz a negatív idővonalra fokozná annak a valószínűségét, hogy megnyilvánuljon.

Ez alatt az idő alatt,

a Fényerők a plazma anomáliának egy nagyon veszélyes, plazma toplet bombákat tartalmazó rétegét tisztították.

Ez a réteg sikeresen eltávolításra került június 21-én dél körül (GMT) és a veszély nagymértékben csökkent.  Bár még mindig van néhány toplet bomba, és némi plazma / kvantum-ingadozás elsődleges anomáliát még szükséges megtisztítani, a pozitív gamma idővonal most már sokkal biztosabb.

A Fényerők június 21-i sikere sokkal frissebb pozitív, fényes plazmát hozott a Naprendszerünkbe és ez a pozitív plazma gerjesztette a mezoszférát a Föld bolygó körül a nap későbbi részében, hogy néhány bámulatos éjszakai világító felhőt produkáljon:


A Fényerők közölték, hogy az 1996-os arkhón invázió óta először, újra Felemelkedés arkangyalok vannak jelen a Naprendszerünkben.

Egy pár nappal később szivárvány felhőhajók kezdtek megjelenni Kínában.

Hsziamenben  június 24-én:


Kantonban és Nanningban június 28-án:A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt.

Amennyiben vezettetést érzel a Fénysziget munkálatok folytatására, nyugodtan tegyél így, de

a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.

A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót.

A fő anomália az elsődleges anomáliának a kvantumhabban lévő kvantum hullámfüggvényének minden lehetséges, még nem manifesztálódott kombinációiból/zavarjaiból áll:

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth

Kenneth Grant, okkultista tudatában volt a Széth alagútjaiból a hétköznapi valóságba kirobbanó elsődleges anomália veszélyének, sokkal az invázió 1996-os bekövetkezése előtt.

A következőt írta Az Éden árnyoldala című, 1977-ben megjelent könyvében:


"…identitás a Mélység mocsarában. Ezek az erők, melyek lendületet vettek az egymást követő eónokon át, asztrálisan ömlenek be a Fa (az Élet Fája, lásd: https://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/kabbalah.html - a ford.) irtózatos oldaláról, és azzal fenyegetnek, hogy elborítják az emberi tudatot a negatív rezgések hullámaival, amelyek minden pozitív (mint megnyilvánuló) létezés alatt húzódnak meg. Ezért nem meglepő, hogy az érzékeny lelkek most rémülettel hőkölnek hátra, mert a mélység örvénylő fekete tükrében (érdekes, hogy a fekete tükör kifejezés – legalábbis manapság - a kikapcsolt képernyőre utal, amit a technológia baljós tükrének is tekintenek, lásd pl. a  Black Mirror c. sorozat – a ford.) az árnyak a kozmoszba való példátlan beáradásra gyűlnek. A hasadékot a nukleáris tevékenység hozta létre, ami megzavarta az ionok egyensúlyát, és hacsak az emberi tudatosság Köre nem alkalmazza a megfelelő kulcsokat, a másik oldalról származó erők inváziója következik.

A régiek tudtak a térben lévő repedésről, amin át egy ilyen invázió beömölhet, és több nagy Misztériumiskola is Daath-ot határozta meg, mint belépési pontot. Az Öregek mítosza, akik visszatérnek, hogy visszaköveteljék a föld trónjait, egy nagyon ősi téma, ami az utóbbi évtizedekben nemcsak az olyan érzékeny őstehetségek fikciós írásaiban köszönt vissza, mint Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft stb, de olyan fizikusok írásaiban is, akik tudnak az atomi és szubatomi kutatások okkult vonatkozásairól. És most végre, bizonyos ősi okkult hagyományok, különösen azok, amelyek az Élet Fájával kapcsolatosak, már másként is értelmezhetők, mint a “gonosz szellemektől” való babonás rettegés.

A Schwarschild “fekete lyuk” a térben, amelyet egy szivacshoz, vagy fánkhoz, vagy az ementáli sajthoz hasonló, féreglyukak által perforált szilárd tömeghez hasonlítanak, ad némi alapot a multimenzionális Fa anatómiájának megértéséhez. A féreglyukak a poklok, vagy rejtett járatok, melyek észrevétlenül eltörpülnek a Sepiroth (
az okkult Élet Fája – a ford.) gömbjei mellett. A mélység feletti átkelés, ami a…"


A Föld bolygó felszínéhez közeli sötét, anomáliás plazmát a sötét erők trapéz-szerű nem harmonikus geometriai alakzatok  és eltorzult, nem-euklidészi  geometriák alapján rendezték el:A sötét erők egyik fő okkultistája, Michael Aquino kifejlesztett egy rituálét, melyet a „a 9 szög ceremóniájának” hívnak , hogy érvényesítse a trapézszerű nem-szakrális geometriákat a negatív okkult rituálékban és ezt a rituálét a sötét erők széles körben alkalmazzák 1970 óta.

A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága:


A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges. 

Védelemként vizualizálhatsz arany Élet Virága gömböt az energiameződ körül:Tehetsz Élet Virága matricákat a bolygó bármely olyan helyére, melynek gyógyulásra van szüksége:


A Fényerők erősen támogatják ezt a tervet, ahogy ezen a gabonakörön is láthatod:


Egy másik gabonakör pedig arra utal, hogy a Chimera pókokat a Központi Napba viszik:


Érdekes megjegyezni, hogy ez a gabonakör pontosan június 21-én jelent meg.

A plazmikus Chimera pókokat épp most viszik Széth alagútjaiból (sötét plazmaszálak) a Galaktikus Központi Napba.

A harmadik gabonakör azt közli, hogy a bolygó körüli Cintamani hálót a következő szinten aktiválják:


A Fény győzelme!