2019. március 25., hétfő

City of Light Activation Berlin (Galactic Love Party)

With Krisztian & Inana
6 & 7 April 2019, Berlin, city of Peace
~Sisterhood of the Rose Workshop~


Dear Ones,
Now is the time we have been waiting for. Now is the time when we are fulfilling our ancient promise we made in Atlantis. New Atlantis first exists in the non-physical realms and will be activated piece by peace all over the world. Many individuals and groups are working constantly for this effort. Some do this very consciously. This coming event is supposed to gather the white priests and priestesses of Atlantis. We do not meet by accident. This is an old ancient promise we are fulfilling together NOW.

.......Goosebumps?....
When we meet we will unlock each others potential and remembrance. We will reach another level of understanding within our souls. We will love deeper on all levels. We will feel fully energized and driven by our divine purpose.
We have prepared the following program. It may be open to some changes as we will receive more teachings of Light at the Budapest Cobra workshop. We may integrate small parts of it in our gathering. Our event can not replace the Cobra workshop and please do not expect us to give you a full overview of it. We do our own event, as every individual has another mission.
Our main mission is to activate full love potential.

Krisztian has special abilities in organising and connecting people. Inanas special ability is the connection with Goddess energy and Goddess dance.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Schedule

Day 1, 10:00 – 13:30
°°Oneness remembering°°°
°Crystalline Clearing and Protection
°Angel Revival Dance
° Triangle Groups of Light Meditation
°atlantean tantra exercise with the eyes
~13:30 – 15:30 Lunch break~
Day 1, 15:30 – 19:00
°°°Exit Control Matrix°°°
° Contracts Removal & Implant Triangulation
°Goddess dance
°Angel Embrace
°Goodnight Weighing Dance
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Day 2, 10:00 – 13:30
°°°Galactic Love°°°
°Crystal Implant Clearing
°Mystery Of Silence
°Initiation Into High Love
°Fire of AN dance

~13:30 – 15:30 Lunch break~

Day 2, 15:30 – 19:00
°°°Galactic Love Initiation°°°
°Buddhic Colum Berlin
°Sisterhood Of The Rose, soul families, bubbles of heaven, islands of light
°how to connect to and attract twin soul
°light body activation, soul family mandala
°Goddess Dance
°Good night weighing dance
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Note: Please remember the program may receive changes. It is also possible that we as a group receive some special guidance to do certain things. We will follow that as One Being of course. We are remembering together.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

The workshop donation for two days is € 150-200 per person. You can decide how much you are able and willing to pay. Besides of this we can provide nice and extremely cheap accomodation.

To reserve your space, please send a PayPal payment to:
inana.eliana@gmail.com

If you prefer to give something directly in person, please just send us an e-mail to reserve your space:

​inana.eliana@gmail.com

We are looking forward to magical beautiful gatherings!


Victory of the Light!
..... and Pearls of Love ...
Krisztian and Inana

2019. január 31., csütörtök

Légy önmagad vezetője: A lelked mindig elvezet az igazsághoz

Mostantól a lélekcsaládunk 6 közeli tagjából álló nemzetközi csoportunk is publikálni fog ezen a blogon. Lelki szinten szíriuszi, atlantiszi és egyiptomi gyökerekkel rendelkezünk (persze sok más réteg melllett), jelenlegi inkarnációinkban pedig Romániából és Magyarországról származunk, és Cobra közlései hoztak (újra) össze minket. Először is, szeretnénk kifejezni a véleményünket a Cobra legutóbbi cikkét kísérő zavarodottsággal kapcsolatban.

A véleményem a zűrzavarról a Cobra legutóbbi posztjában szereplő néhány hivatkozással kapcsolatban az, hogy Isteni Fénylények vagytok, és Isteni Fénylényként tiétek a felelősség, hogy minden információt megszűrjetek az intuíciótokon keresztül, összekapcsoljátok a lelketekkel, érezzétek, és a lelketek mindig el fog vezetni benneteket az igazsághoz. Igen, mindannyian programozva vagyunk, hogy csak kövessünk és engedelmeskedjünk. Mélyen tiszteljük és szeretjük Cobra üzeneteit, de ő maga is arra tanít minket, hogy hallgassunk a szívünkre, hogy mi magunk vagyunk önmagunk vezetői, saját lelkünk által vezettetve, és ő is társteremtőket igényel, nem követőket. Tehát, fókuszáljunk az összképre, ne vesszünk el az apró részletekben, és folyamodjunk mindig tisztánlátásért és a Felsőbb Énünkkel való kapcsolódásért.

A Szeretet már GYŐZÖTT!

A Fény győzelme!

Emilia

- - -
Azt gondolom, hogy az emberek akik követik Cobra-t, nem feltétlenül értik is, amit megoszt velünk. Ezzel addig semmi baj nincs, amíg valaki a negatív gondolataival, azzal hogy nem érti, el nem kezdi triggerelni a többieket. Ennek semmi értelme. Ha nem értesz valamit, tájékozódj! Pl.: Google, vagy bármilyen keresőprogram, ezen kívül ott vannak a könyvtárak. Rengeteg lehetőség van már ebben a világban a tájékozódáshoz, csak ki kéne használni a lehetőségeinket! Cobra támpontokat is ad arról, amit nem akar épp’ kifejteni, hol tudunk utána keresni: egy példát mindig hoz, vagy linkel valamit. Ezeket ha elolvassuk, fenntartással kell kezelni, mindig a belső megérzésre, vagy vezettetesre hallgatni: ez oké, vagy hazugság? A másik: meg kell tanulni a dolgok mögé látni, a metaforákat megérteni, ehhez elengedhetetlen, hogy utána olvassunk a dolgoknak. Teszem azt, a versben megfogalmazott sötét Miháel meg Gábriel, egy metafora volt a bukott angyalokra. Nem kell mellre szívni azonnal mindent, csak olvasottnak kellene lenni, vagy utána járni mielőtt fröcsögnénk a neten ostoba dolgokat. Ez a véleményem.

Enci

- - -
A most is tapasztalható zavarodottság, ami már sokszor felütötte a fejét Cobra bejegyzései nyomán, egy alapvető problémára mutat rá: a legtöbben nem hisznek önmagukban, ezért másoktól várják, hogy megmondják a tutit. Erre alapoz a sok évezredes elmeprogramozás, aminek következménye az alattvalói, követői, fogyasztói mentalitás és magatartás. Az emberek egyszerűen nem képesek szabadok lenni. A mátrix egyik alapfunkciója, hogy elfeledtesse és elfedje (társ)teremtői minőségünket, és velünk teremtesse meg ezt a kiábrándítóan sötét valóságot, amiben aztán elhagyatva, tanácstalanak, erőtlennek érezzük magunkat. Ördögi kör. Rászoktat, hogy kívülről várjuk a válaszokat és a megoldásokat, amiket aztán föl is kínál a rendszer, persze azok olyanok is. „Mondja meg valaki, hogy mit gondoljak/érezzek/tegyek!” Aki a TV-től várja ezt, azt alvónak nevezzük. Ennyi erővel, aki ugyanezt várja pl. Cobrától, arra mondhatjuk, hogy félálomban van…

Cobra nem véletlenül nem rág mindent a szánkba. Számtalanszor elmondta, hogy fejlesszük ki, és használjuk az ítélőképességünket: képezzük és fejlesszük magunkat, a megszerzett tudásunkra támaszkodva kombináljuk az értelmi képességeinket a megérzéseinkkel, vezettetésünkkel. Ha Cobra pl. nem közli direktbe, hogy azért nincs ok félni a pólusváltástól, mert addigra már a Konföderációs flotta segítségére is számíthatunk majd a tömeges áttelepítésben, akkor ahelyett, hogy kiakadnál, esetleg nézz utána, mit lehet már eleve tudni erről a témáról… Vagy csak nézz magadba!

Len Névte

- - -
Kezdjetek végre együttműködni! Egységben dolgozni. A közös célra fókuszálni. Az teljesen nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvan „a maga keresztje”. Mivel mindannyian beleszülettünk ebbe a sötét világba, mert bevállaltuk ezt, és ez bizony azzal jár, hogy elszakadsz az Ikerlángodtól, aláriratnak veled minden sötét mocskot, amit csak lehet, hogy lemondj mindarról ami vagy... mert csak így léphetsz be... így szivároghatsz be a rendszerbe, hogy később azt „meghekkeld” majd.

Ha valóban képesek lennétek szeretetben és együttérzésben, együttműködésben dolgozni, akkor megértenétek mi az, hogy: KÖZÖS ERŐ. Sokatok ezt már meg is tapasztalta korábban. A lényeg a Lényed, amely a TE LÉNYEGED!

Csak képzeljétek el, ha tudatosan őszinték lennétek magatokhoz, és napi szinten gyakorolnátok a Belső Erőtökhöz való kapcsolódást és Szabad akaratotok döntési erejét, akkor az egész sötét háló és mátrix hatástalan lenne nemcsak a saját életetekre, hanem az egész közösségre nézve. És aztán pik-pakk olyan egységes erőt képeznénk ami után megcsinálnánk a felszabadítást. És elhoznánk az Eseményt. Együtt talán könnyebb lenne, nemde?

És erről Cobra is már számtalanszor magyarázott a konferenciákon... rengeteg eszközt adott közre, melyet csak át kéne vennetek, és saját magatok előnyére szabni. Nem beszélve arról, hogy sok más technika és spirituális tanítás is rendelkezésünkre áll annak érdekében, hogy újra megtanuljanak az emberek kilépni a programozott hiedelmeik fogságából, és elkezdjenek végre tudatosan teremteni a saját életüket.

A feladat adva van, a tudás rendelkezésre áll, csak használni kéne már végre!

MFA

Be your own leader: Your soul will always guide you to the truth

From now on, our international group of 6 close soul family members will publish on this blog. On the soul level we are of Sirian, Atlantian and Egyptian origins (among many other layers of course) and in our current incarnations we are from Romania and Hungary, brought together (once again) by Cobra's messages. First, we want to express our opinions on the recent confusion in the wake of his latest article.


My personal opinion about the whole confusion regarding some of the links Cobra posted in his latest article (for example the poem that speaks negatively about the Archangels Michael and Gabriel), is to always remember that you are a Divine Being of Light and as a Divine Being of Light you have the responsibility to pass all the information through your intuition, connect them with your soul, feel them, and your soul will always guide you to the truth. And YES, all of us have been programmed to just follow and obey, and we respect and love Cobra’s messages deeply, but he himself teaches us always to listen to our hearts, that we are our own leaders, guided by our own souls and he asks for co-creators, not followers. So, let’s focus on the bigger picture, let's stop losing ourselves in the small details, let’s ask for clarity all the time, and connection with our Higher Selves.

Love has WON ALREADY!

Victory of the Light!

Emilia

- - -
I think people who are following Cobra don't necessarily understand what he shares with us. There’s nothing wrong with this, until somebody's negative thoughts of misunderstanding trigger panic to others. This does not make any sense. If you don't understand something at the moment, please orientate yourself: use Google for example or any other search engine, or the libraries. There are a lot of opportunities in this world for orientation; we just have to use them! Cobra also gives clues about things he don’t want to explain: where we should look, gives an example or links something. You need to read these with a vindication, and you should always use your internal divining or guidance: is it true or false? Besides it's necessary to learn to see behind things, to understand metaphors it's crucial to look things up. For instance the ‘dark Michael and Gabriel’ in the linked poem was a metaphor for fallen angels. Don't be upset right away, you just should be more informed before you start fooling around on the net. That’s my opinion.

Enci

- - -
The current confusion which already occurred many times before, regarding Cobra’s posts, leads to a basic problem: most people don’t believe in themselves, so they want others to tell or show them everything. Thousands of years of mind programming is based on this, and the dependent, follower, consumer mindsets and behaviors are the consequences of it. People are just incapable of being free. One of the basic functions of the matrix is to hide our co-creative nature and to make us forget about it, thus making us to create this disappointingly dark reality that makes us feel solitary, puzzled and powerless. A vicious circle that gets us into the habit of looking for answers and solutions from the outside, then the system provides some, the kind that keeps you in there of course. „Somebody tell me what to think/to feel/to do!” We call those who accept these from the TV, sleepers. So we could say that those who want the same from Cobra for example, are halfway sleeping…


Cobra isn’t spoon-feeding us with every detail for a reason. He told us countless times that we need to form and use our discernment: to educate and improve ourselves, to combine our understanding based on what we gained with our intuition and guidance. If Cobra, for instance doesn’t tell us directly that there’s no reason to fear the pole shift, because by then we can count on the help of the Confederation fleet with the mass relocation, then instead of freaking out, perhaps you should consult what can be known already about the subject… Or just look within!

Len Névte

- - -
It's time to start working in cooperation at last. Working in unity. To focus on the common purpose. It is quite obvious that everybody has their „own cross to carry”, their own problems are the biggest for everyone. Because we all volunteered to incarnate to this dark world, which separates us from our Twin flames, also forces us to sign all those dark filth contracts, makes us to give up our abilities and powers and totally disconnects us from who we really are... because this is the only way we could infiltrate the system to hack it.

If you truly could work with love and cooperate and be emphatic, then you could understand what JOINT FORCE really is. Most of you experienced this before. The substance is the essence of your being which is YOUR SUBSTANCE.

Just imagine that if you could be consciously honest with yourselves and keeping the daily practice of your Divine Will's decision force - connected to your Inner Being - then all the matrix and dark grid would be ineffective, not only for your own lives but for the whole community. And we could easily and swiftly form a divine force in unity which would lead to immediate liberation. And we would bring the Event. Together would be easier, isn't it?

And Cobra talked about this countless times at his conferences...he gave us several tools, that you should take into consideration and learn to master it for yourselves. Not to mention that, there are other good spiritual teachings and techniques helping people: how to get rid of programmed belief systems which keep our minds in prison, and those that guide us to remember what we had forgotten. And then we could be more and more eager to manifest our own reality. So the task is obvious, the knowledge is available, and it should be used already!

MFA