2018. augusztus 18., szombat

Kulcs a Szabadsághoz meditáció minden vasárnap

Cobra az aug. 11-i Kulcs a Szabadsághoz világmeditációról szóló jelentésében közölte, hogy a Fényerők kérésére ezentúl ezt a meditációt fogjuk végezni minden vasárnap, a Heti Felemelkedés Meditáció helyett, "mivel az új meditációnk sokkal inkább a valódi problémára fókuszál és sokkal nagyobb hatása lesz a planetáris helyzetre".

"A meditációnkkal a kritikus tömeg [bolygószinten 144 000 fő - a szerk.] mintegy 70%-át értük el. Bár a meditáció összes célja nem valósult meg, jelentős eredményeket értünk el. (...)
Meditációnkkal megoldódott annak a patthelyzetnek az egyik aspektusa, ami a Földet karantén állapotban tartja. Ez olyan tisztító folyamatok özönét indította be, ami kb. egy hónapig fog tartani. Ezt követően a helyzet kiértékelésre kerül és új jelentés lesz közzétéve.


Meditációnknak az lett az eredménye, hogy a Föld körüli pályán lévő rendellenes plazma és a plazma toplet bombák többsége el lett távolítva. A rendellenes plazma a még megmaradt toplet bombákkal most jellemzően a felszín felé gravitál.

A Yaldabaoth entitás feje szinte teljesen felbomlott és a kisebb plazma entitások is gyorsan esnek szét. A toplet bombák még néhány rétegét fogják eltávolítani a következő hónapban. (...)


[1996 óta - a szerk.] az elsődleges sötét plazma és a sötét anomália áradata folyamatosan áramlik a Föld felszíne felé. Az Al Nilam csillagkapu és az AN Fehér Tüzének energiája ennek az áramlásnak az ellenszere. Ezért volt sikeres a meditációnk abból a szempontból, hogy végre elkezdtünk minden gonosz gyökerével foglalkozni, és elkezdődött a folyamat, hogy örökre eltüntessük azt az Univerzumból."


https://2015attores.blogspot.com/2018/08/jelentes-kulcs-szabadsaghoz-meditaciorol.html


Az új heti szinkronmeditáció időpontja minden vasárnap Közép-európai nyári időszámítás (CEST) szerint 17:00, illetve a téli időszámítás (CET) félévében 16:00.

Világidő (UTC) szerint pedig évszaktól függetlenül 15:00. Más időzónákhoz, illetve a világidőtől való eltérés kiszámításához lásd: https://www.timeanddate.com/time/map/

Vezetett meditáció:


Instrukciók:

(A meditáció javasolt időtartama 15 perc)
1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével felgyorsítsd a gyógyulás folyamatát a Föld és minden lakója számára, valamint hogy felgyorsítsd a toplet bombák eltávolításának és az Esemény beindításának folyamatát.

3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy elektromos kék Fényoszlopot, amint a Galaktikus Központi Napból kiáradva áthalad az Orion csillagkapun (az Al Nilam/Epsilon Orionis csillagon az Orion csillagképben), majd a Naprendszerünkbe érkezik és áthalad a Naprendszerünk összes Fénylényén, majd a testeden keresztül a Föld középpontjáig.


4. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik Fényoszlopot, mely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé, majd áthalad az Orion csillagkapun és végül kapcsolódik a Galaktikus központtal és a Forrással.

5. Most két Fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfelé és lefelé. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.

6. Most gondolatban jelenítsd meg magad előtt az AN Fehér Lángját, amely a Forrástól árad ki és keresztüláramlik a Galaktikus Központon és az Orion csillagkapun a Föld felé és megtisztít minden meglévő toplet bombát a plazma síkon a Föld körül. Lásd magad előtt, ahogy a Galaktikus Parancsnokság Flottájának Fényerői eltávolítják és megsemmisítik az összes meglévő toplet bombát a fejlett technológiáikkal. Ha vezettetést érzel, hívhatod Metatron Arkangyalt, hogy segítsen a tisztító folyamatban. Lásd gondolatban magad előtt, hogy az AN Fehér Tüze megtisztít minden anomáliát és visszafordít minden entrópiát a Föld körül lévő plazmapajzson belül.

7. Lásd magad előtt, hogy megtörténik az Esemény és visszaállítja az Egységet, a Harmóniát, a Békét és a Bőséget a Föld és lakói számára. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy a Forrás Fénye könnyedén manifesztálja magát a Föld bolygón és véget vet a karanténnak.

Segédlet a meditációban szereplő motívumok vizualizációjához

Al Nilam: az Orion-öv középső csillaga, ahol az AN csillagkapu, más néven Orion csillagkapu is található. Ez egy olyan portál, ami a legmagasabb dimenziókat köti össze galaxisunknak ezzel a részével, és a legtöbb csillagmag ezen keresztül érkezett ide, nagyon hosszú idővel ezelőtt. Emiatt építettünk pl. piramisokat korokon és földrészeken át, melyek az Orion-övet tükrözik, hogy lehorgonyozzuk az AN csillagkapu energiáit.


AN Fehér Lángja: a (spirituális) Sötétséget Fénnyé, a szétválasztottságot Egységgé alakító, erőteljes tisztító energia, amely Metatron arkangyalhoz kapcsolódik. Bővebben itt lehet olvasni róla.


Toplet bombák: a Cabal (Összeesküvés) abszolút csúcsán elhelyezkedő Chimera csoport utolsó megmaradt védelmi vonala, amivel fenntartják a földi karantént és a túszhelyzetet. Ezek a plazma síkon létező egzotikus fegyverek a nukleáris fegyvereknél sokkal nagyobb pusztító erőt képviselnek, és automatikusan felrobbannának, ha a felszín alatti és fölötti Fényerők fizikailag beavatkoznának a bolygó felszínén. Nemrég még az egész Naprendszer tele volt velük, illetve strangelet bombákkal, mára már csak a Föld felszíne körül lévő toplet bombák maradtak. Eltávolításuk nagyon kényes és nehézkes feladat, amihez a Fényerők az AN átalakítás egy aspektusát használják, és ha ez a folyamat végre befejeződik, megtörténhet az Esemény. Bővebben itt.


Az Esemény: a végső, kompressziós áttörés pillanata, amikor a galaktikus központból a Napon keresztül érkező fényvillanás nyomán minden sötét entitás eltávolításra kerül a nem-fizikai síkokról, a Fátyollal együtt, a fizikai síkon pedig sor kerül a Cabal tagjainak tömeges letartóztatására, a pénzügyi rendszer teljes újraindítására és a teljes közzétételre a médián keresztül. Vizualizációs segédletként lásd ezt a videót.
A kompressziós áttörés pillanata
A Fény (VILÁGosság) győzelme!

2018. augusztus 16., csütörtök

Jelentés a Kulcs a Szabadsághoz Meditációról

A dolog jelentőségére való tekintettel itt is teljes terjedelmében közöljük Cobra jelentésének magyar fordítását.

Eredetileg megjelent: http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/08/beszamolo-kulcs-szabadsaghoz.html
Fordította: Rácz Anita


A meditációnkkal a kritikus tömeg mintegy 70%-át értük el. Bár a meditáció összes célja nem valósult meg, jelentős eredményeket értünk el.


Meditációnk folyamatát az alábbi Gaia Portal üzenetek is tükrözték:

https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/01/participants-in-the-ascension-become-aware/
https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/11/explosive-light-remedies-are-presented-and-applied-to-all-gaia-conflicts/

Meditációnkkal megoldódott annak a patthelyzetnek az egyik aspektusa, ami a Földet karantén állapotban tartja. Ez olyan tisztító folyamatok özönét indította be, ami kb. egy hónapig fog tartani. Ezt követően a helyzet kiértékelésre kerül és új jelentés lesz közzétéve.


Meditációnknak az lett az eredménye, hogy a Föld körüli pályán lévő rendellenes plazma és a plazma toplet bombák többsége el lett távolítva. A rendellenes plazma a még megmaradt toplet bombákkal most jellemzően a felszín felé gravitál.


A Yaldabaoth entitás feje szinte teljesen felbomlott és a kisebb plazma entitások is gyorsan esnek szét.


A toplet bombák még néhány rétegét fogják eltávolítani a következő hónapban.

 
Amikor a Mjölnir március 8-án elérte a bolygó felszínét, a Plejádi flotta megkezdte a felszíni tisztító műveleteket. Ezek a műveletek a vártnál sokkal nehezebbnek bizonyultak, mert az esetek túlnyomó részében a felszíni lakosság nem követi a spirituális vezettetését.

Az emberek nem követik belső vezettetésüket, mert az önzés arkhón elmeprogramjával vannak programozva. Ez a program torzult értelmezést ad az embereknek a Nash-egysúlyról. Az emberek helytelenül azt feltételezik, hogy jobban járnak, ha csak magukkal foglalkoznak és mindenki mást kizárnak. Ez egy rendkívül entrópikus társadalmat teremt, amit rendkívül nehéz előre meghatározni, mert a felszíni egyének kaotikus szabad akarata N-test problémát vet fel:
https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem
(Magyarul: https://hu.wikipedia.org/wiki/N-test_probl%C3%A9ma – a szerk.)


Március óta a Fényerők sokkal hatékonyabb stratégiákat és protokollokat fejlesztettek ki a felszíni lakosság kezelésére. Ezeket akkor fogják alkalmazni, amint a toplet bombák kritikus tömegét eltávolították.

A fő okkult titok, amit a sötét erők megpróbáltak eltitkolni, az az, hogy mindig volt egy olyan bolygójuk, ahol megpróbálták felhalmozni a lehető legnagyobb mértékű szenvedést, és az a bolygó volt a középpontja az egész Univerzum elsődleges anomáliás akkréciós örvényének. Ez a szenvedés-bolygó az 1996-os arkhón invázióig az Orion csillagképben lévő Rigel csillagrendszerben volt, majd a szenvedés maximális fókusza áthelyeződött a Földre és 1996 óta a Föld a középpontja az Univerzum elsődleges anomáliás akkréciós örvényének.
A Földön állomásozó sötét erők megpróbálták átirányítani az Orinonból érkező elsődleges sötét plazma áradatot a Naprendszerünkbe és főleg a Föld bolygóra a náci koncentrációs táborok sátáni pentagrammájával a II. világháború során, a II. világháborút követő atomrobbantásokkal, a föld alatti katonai bázisokon folyó traumaalapú elmeprogramozással az 1960-as évektől, a Naprendszerünkbe történő drakonida beszivárgással a Solar Warden titkos űrprogram fronton keresztül szintén az 1960-as évektől, és végül sikerült nekik, amikor megnyitottak egy sötét féreglyuk portált a Föld és a Rigel között 1996 elején, az 1994-es ruandai népirtást követően.

Azóta az elsődleges sötét plazma és a sötét anomália áradata folyamatosan áramlik a Föld felszíne felé. Az Al Nilam csillagkapu és az AN Fehér Tüzének energiája ennek az áramlásnak az ellenszere. Ezért volt sikeres a meditációnk abból a szempontból, hogy végre elkezdtünk minden gonosz gyökerével foglalkozni, és elkezdődött a folyamat, hogy örökre eltüntessük azt az Univerzumból.

 
A meditációnk óta a Galaktikus Parancsnokság erői megkezdték a planetáris felszabadítás következő fázisát és most már elég erős jelenlétük tapasztalható meg a Naprendszerünkben. Aránylag pontos leírás olvasható róluk itt:
https://www.ashtarcommandcrew.net/page/galactic-federation-fleets
A Naprendszerünkben lévő Galaktikus Parancsnokság erői az alábbiakból állnak:

1. A Jupiter Parancsnokság, akik a külső Naprendszerben helyezkednek el, az aszteroida-övön túl, és elsődleges céljuk az, hogy eljárjanak az összes negatív entitással szemben, amiket a földi karanténból távolítanak el, a Ganümédészen lévő ún. szortírozó létesítményen keresztül a Galaktikus Központi Nap felé.


2. Az Ashtar Parancsnokság, akik a belső Naprendszerben helyezkednek el és elsődleges céljuk a Föld bolygó felszabadítása.


3. Az Atlantisz Parancsnokság, akikről semmit nem mondhatok.


Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk:
https://www.youtube.com/watch?v=ykf8-t_-q9c
https://www.youtube.com/watch?v=GNIuF9zIzxM
A következő néhány hét nagyon sok részletet fog meghatározni a végső beavatkozási és felszabadítási tervben, ezért ha vezettetést éreztek, aláírhatjátok ezt a petíciót, hogy hallassuk a hangunkat:
https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/

A kínai emberek számára itt találhatók az instrukciók a petíció aláírásához:

http://www.hdb.com/party/fspz2.html?hdb_pos=post_info

A Fényerők azt kérték, hogy a Heti Felemelkedés Meditációnkat váltsa fel az új, Kulcs a Szabadsághoz Meditáció, mivel az új meditációnk sokkal inkább a valódi problémára fókuszál és sokkal nagyobb hatása lesz a planetáris helyzetre.


Ezt a meditációt minden vasárnap, nyári időszámítás szerint 17:00 órakor fogjuk végezni. Itt találhatók az instrukciók a meditációhoz:

https://hungarian.welovemassmeditation.com/2018/08/kulcs-szabadsaghoz-meditacio-minden.html

A Fényerők közölték, hogy lehet, hogy lesz (vagy lehet, hogy nem lesz) egy második bolygószintű Kulcs a Szabadsághoz tömegmeditáció néhány hónap múlva. Reméljük, hogy akkor el lehet érni a kritikus tömeget.

A Fény győzelme!

2018. augusztus 10., péntek

Kezünkben a Kulcs a Szabadsághoz: használjuk hát!

2018. augusztus 11-én, szombaton sorsdöntő szinkronizált világmeditációra kerül sor. Rajtunk, a bolygó felszínén élő fénymunkásokon és fényharcosokon múlik, hogy sikerül-e áttörést elérni, és megtörni végre az Eseményt gátló patthelyzetet. A Fényerők megteszik a magukét, de a közreműködésünk nélkül sokkal lassabban tudnak haladni a felszabadítás folyamatában.  A legfontosabb olyan tényező, ami egyedül rajtunk múlik, pedig az, hogy hányan veszünk részt a kulcsfontosságú meditációkban.

A meditációra az északi sarkvidéken és Ázsiában látható napfogyatkozás idején kerül majd sor, mivel az asztrológiai együttállások rendkívül kedvezőek lesznek, hiszen a fogyatkozások mindig fordulópontot jelentenek, és ezúttal a galaktikus középponttal is nagyon kedvező kapcsolat jön létre. A fogyatkozás vonala érinteni fogja a Föld karantén státuszát fenntartó Chimera csoport egyik utolsó bázisának helyszínét is (Novaja Zemlját, lásd alább). Érdekes szinkronicitás, hogy a tavaly augusztusi, hasonló jelentőségű meditáció kapcsán a tömegmeditációk erejéről közölt összeállításunk címe „Felszabadításunk kulcsa: a tömeges meditáció” volt, a mostani világmeditációnak pedig a „Kulcs a Szabadsághoz” címet adták.

Röviden összefoglalva, a szinkronizált (tömeg)meditációk jelentősége abban áll, hogy ez a legjobb és leghatásosabb eszköz, amivel mi, a sötét erők által túszul ejtett felszíni lakosság tagjai kezdeményezhetjük a Fényerőkkel való együttműködést, kinyilvánítva szabad akaratunkat és felhasználva teremtő erőnket. A kénytelen-kelletlen megkötött be nem avatkozási szerződés miatt a közvetlen fizikai beavatkozás nem lehetséges megtorlás nélkül. Azonban,

ha a kritikus tömegben, bolygószinten legalább 144 000-en együtt, egy időben és egy fókusszal meditálunk, azzal jobban előmozdíthatjuk saját felszabadításunk ügyét, mint bármi mással, amit itt, a Föld felszínén megtehetünk.

A tömeges meditáció teremtő hatását számos alkalommal bizonyították jól dokumentált tanulmányok. Maharishi-effektusnak nevezték el azt a jelenséget, amit évtizedeken át több tucatszor megismételt kísérletek során tapasztaltak: ahogy a meditálók száma emelkedett, úgy csökkent az erőszakos cselekmények száma. Számos amerikai város bűnözési statisztikái és a libanoni háborúban tapasztaltak is alátámasztották ezt. A Globális Tudatosság Projekt világszerte elhelyezett műszerei is kimutatták, hogy a mostanihoz hasonló világmeditációk a legnagyobb globális hírveréssel kísért eseményekéhez (olimpiákhoz, választásokhoz, terrortámadásokhoz stb.) mérhetően befolyásolták a kollektív tudatosságot.

Azonban a Sötétség erői mindent elkövetnek - többnyire a magasabb síkokon -, hogy akadályozzák az uralmukat fenyegető együttműködést, régi mottójuk, az "Oszd meg és uralkodj!" szellemében. Ezért a legnagyobb kihívást a kritikus tömeg eléréséhez szükséges összefogás megteremtése jelenti.
Cobra és Corey Goode közös interjújukban nagyon pontosan megfogalmazták, hogy miben rejlik a probléma, és azt is, hogyan emelkedhetünk felül rajta:

„Cobra: Alapjában véve, amit meg kell értenünk, az az, hogy mindannyiunknak közös a célja. Mindenki, aki a Fénnyel van, és a Fénynek dolgozik, annak van egy közös célja.

És ez a közös cél pedig az, hogy, mindannyian szeretnénk, ha ez a világ egy jobb hellyé válna. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Mindannyian szeretnénk másokat is boldognak látni. Mindannyian Közzétételt akarunk, Teljes Közzétételt. Kapcsolatfelvételt akarunk. Felszabadulást akarunk. Az Eseményt akarjuk. Mindannyian ezeket akarjuk. Ez a közös bennünk. A többi apró dolog nem olyan fontos.

Össze tudunk kapcsolódni e közös nevező alapján. Ez az, amit meg tudunk tenni. De tudatában kell lennünk annak is, hogy léteznek olyan erők, nem-fizikai és fizikai erők, melyek megpróbálnak minket megosztani. És teszik ezt a technológiájukkal, az energiáikkal, a gyengeségeinkre, elfojtott érzelmeinkre kifejtett befolyás által. Mindenre hatnak, ami nem került bennünk átalakításra.


Rendelkeznek egy nagyon bonyolult hálózattal, mely olyan fejlett technológiákat is magába foglal, mely képes másokat olyan színben feltüntetni, ami nem is igaz rájuk. Tehát, ha valaki olyannal működsz együtt, akinek furának tűnnek az energiái, nem biztos, hogy tényleg furcsa energiái vannak. Lehetséges, hogy egy olyan energiamező veszi körül, amelyet fejlett skaláris technológiával hoztak létre, hogy nézeteltérést kreáljon a két személy között.

Az arkhónok olyan esetekben használják leginkább ezt a technológiát, amikor kisebb csoportok, vagy egyének nagyon erősen dolgoznak együtt a Fényért, ilyenkor támadnak legfőképp. Valamint, amikor a legnagyobb esély van az egységre, akkor támadnak leginkább, hogy megosztottságot generáljanak, mert tudják, hogy ha ténylegesen sikerül egyesülnünk, akkor a játszmának vége. Az a mi győzelmünket jelenti!
Corey: Nos, ebben a pillanatban épp egy tökéletes példának vagyunk részesei. Van olyan információ, amiben Cobra és én nem értünk egyet. Lehet, hogy több dologban sem értünk egyet. De ami ennél fontosabb, az az, amiben egyetértünk. És amiben egyetértünk, az az, hogy felszabadítást akarunk, az igazságot akarjuk, és nem számít, mi is az.

Ha az igazság lelepleződik, akár az is kiderülhet, hogy mindannyian tévedtünk. Ki tudja! De mi mind az igazságot akarjuk! És amennyiben egyetértünk, hogy ez az, amit akarunk, és félretesszük az összes különböző ideológiánkat, hitrendszereinket, illetve nézeteinket, akkor óriási hatást érhetünk el. ”

A meditációs felhívás videó-változata:
Segédlet a meditációban szereplő motívumok vizualizációjához

Al Nilam: az Orion-öv középső csillaga, ahol az AN csillagkapu, más néven Orion csillagkapu is található. Ez egy olyan portál, ami a legmagasabb dimenziókat köti össze galaxisunknak ezzel a részével, és a legtöbb csillagmag ezen keresztül érkezett ide, nagyon hosszú idővel ezelőtt. Emiatt építettünk pl. piramisokat korokon és földrészeken át, melyek az Orion-övet tükrözik, hogy lehorgonyozzuk az AN csillagkapu energiáit.


AN Fehér Lángja: a (spirituális) Sötétséget Fénnyé, a szétválasztottságot Egységgé alakító, erőteljes tisztító energia, amely Metatron arkangyalhoz kapcsolódik. Bővebben itt lehet olvasni róla.


Toplet bombák: a Cabal (Összeesküvés) abszolút csúcsán elhelyezkedő Chimera csoport utolsó megmaradt védelmi vonala, amivel fenntartják a földi karantént és a túszhelyzetet. Ezek a plazma síkon létező egzotikus fegyverek a nukleáris fegyvereknél sokkal nagyobb pusztító erőt képviselnek, és automatikusan felrobbannának, ha a felszín alatti és fölötti Fényerők fizikailag beavatkoznának a bolygó felszínén. Nemrég még az egész Naprendszer tele volt velük, illetve strangelet bombákkal, mára már csak a Föld felszíne körül lévő toplet bombák maradtak. Eltávolításuk nagyon kényes és nehézkes feladat, amihez a Fényerők az AN átalakítás egy aspektusát használják, és ha ez a folyamat végre befejeződik, megtörténhet az Esemény. Bővebben itt.


Az Esemény: a végső, kompressziós áttörés pillanata, amikor a galaktikus központból a Napon keresztül érkező fényvillanás nyomán minden sötét entitás eltávolításra kerül a nem-fizikai síkokról, a Fátyollal együtt, a fizikai síkon pedig sor kerül a Cabal tagjainak tömeges letartóztatására, a pénzügyi rendszer teljes újraindítására és a teljes közzétételre a médián keresztül. Vizualizációs segédletként lásd ezt a videót.

A kompressziós áttörés pillanata
Novaja Zemlja: Oroszországhoz tartozó szigetcsoport a Jeges-tengeren. Ahogy Cobra a meditációs felhívásban közreadta, itt található a világ hadi-ipari komplexumaiba beépült Chimera egyik utolsó bázisa, és a Fényerők erre a helyre koncentrálnak majd a meditáció (és a napfogyatkozás) alatt. A területet csaknem 40 éven át nukleáris kísérleti telepként használták, 1961-ben itt robbantották föl a világ legnagyobb hidrogénbombáját is, és máig katonai ellenőrzés alatt áll. Bővebben itt.

A Kulcs a Szabadsághoz meditációt aug. 11-én 11:11-től végezzük Közép-európai nyári idő (CEST) szerint, más időzónákhoz lásd ezt az oldalt. Egyénileg és csoportosan is elvégezhető, három, vagy több fős csoportokban intenzívebb a hatás.

Vezetett meditáció:A Fény (avagy VILÁGosság) győzelme!

2018. július 8., vasárnap

A mátrix és a programozás rétegei (prezentáció)

Az alábbi linken elérhető az V. Cobra Etheric Liberation Hungary találkozón, június 24-én elhangzott előadáshoz tartozó vizuális segédanyag, illetve annak webes használatra átszerkesztett változata.

Az előadás az össztársadalmi elmeprogramozás rétegeinek áttekintéséről szólt: a fénymunkások közötti konfliktusoktól kiindulva a belénk programozott, illetve belénk ivódott szemlélet- és viselkedésmódokról, az "Oszd meg és uralkodj!" mentén megszervezett társadalomról, a teljes kultúránkat átható egyensúlytalanságról, agresszivitásról és elnyomásról, különösen a nőies minőségek elnyomásáról, a saját társteremtői mivoltunk önmagunk ellen fordításáról és a programozás 6 fő rétegéről, illetve mindezek tudatosság általi feloldásáról.

Alapját a Cobra által a budapesti Felemelkedés Konferencián elmondottak adták, kiegészítve a tőle származó egyéb információkkal, illetve általa hivatkozott háttéranyagokkal. Ezen felül Untwine munkássága fontos inspirációul szolgált. Ezek összefüggésében mutattam be bizonyos meglátásaimat, amik az elmúlt 10-15 évben kulturális és társadalmi téren végzett tevékenységem során alakultak ki.


A prezentációban az elemekre való kattintással és a képernyő alján megjelenő nyilak (illetve a billentyűzet megfelelő gombjainak) segítségével is lehet navigálni. A felépített sorrend megtartásának érdekében alapvetően a nyilak használata ajánlott. A képek kattintással kinagyíthatóak. Előfordulhat, hogy a böngésző a beállításainak megfelelően "felugró ablakként" értelmezi és letiltja a hivatkozások megnyitását - ilyenkor a megjelenő értestítésnél engedélyezhetjük kivétel hozzáadását.

A prezentáció itt érhető el: https://prezi.com/view/XS1DXcn6wJIo77NLMtWX/

2018. május 31., csütörtök

Öntisztítás


Sok fénymunkás/fényharcos véli úgy, hogy a Sötétség valami teljességgel rajtunk kívül álló dolog, aminek csupán áldozatai vagyunk. A helyzet azonban az, hogy nem pusztán mi vagyunk benne a Mátrixban, hanem a Mátrix is bennünk van. Belénk programozták, belénk verték, dolgozták, csepegtették… Úgy belénk ivódott, hogy gyakran már észre sem vesszük, és már önszántunkból tesszük magunkévá egyes aspektusait (pl. az „Oszd meg és uralkodj” különféle termékeit). Ezek az inkarnációkon át fölhalmozódott sötét rétegek aztán remek belépési pontokat képeznek a sötét entitások és technológiák számára, hogy kedvükre manipulálhassanak és uszíthassanak egymás ellen minket. Az energetikai támadások során traumáinkat, be nem gyógyult lelki sebeinket, fölhalmozódott negatív lerakódásainkat vezetékként használják.

Embertársainkkal egyetemben minket használnak fel: saját társteremtői minőségünket fordítják ellenünk, a több rétegnyi manipuláció révén, hogy társtettesekké váljunk e sötét világ létrehozásában, és az áldatlan állapotok fenntartásában.

Ahhoz, hogy teljesíthessük vállalt küldetésünket a Föld felszabadításában a sötét erők uralma alól, először szükséges alkalmassá tenni magunkat a feladatra.


Cobra az áprilisi budapesti konferencián elmondta, hogy az év elején aktivált új idővonalon a felszíni lakosság leginkább felébredett részének a korábban tervezettnél közvetlenebb részvételére lesz szükség. Ez azt is jelenti, hogy még inkább ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és szembe kell néznünk saját árnyékunkkal, azaz személyiségünk sötét, többnyire tudattalan részeivel, illetve lerakódásaival. Ez olyasmi, amit a sötét erők a legkevésbé sem akarnak, éppen ezért terjesztették el, beszivárogva a New Age mozgalomba azt a fölfogást, miszerint „minden rendben van: ne is foglalkozzunk a rossz dolgokkal, mert csak tápláljuk őket”. Szokás szerint vettek egy féligazságot (ami ugye „félhazugság” is), hogy eltérítsék vele az embereket. Természetesen nem jó túl sok figyelmet és energiát szentelni a Sötétségnek, mert könnyű „bele esni”, de ha nem is veszünk róla tudomást, akkor szabad utat adunk neki. Ahogy Cobra egy korábbi konferencián fogalmazott:

"Egy igazi fénymunkás/fényharcos nem hagyja figyelmen kívül a sötétséget (a gonoszt), hanem átalakítja..."

Ahhoz, hogy ezt nagy léptékben is megtehessük, először saját magunkon, ill. magunkban szükséges végrehajtanunk. Az energiamezőnkben, ill. a finomtestünkben hordozzuk számos, a Mátrixban eltöltött élet lenyomatát: traumákat, programokat, lerakódásokat. Nyilvánvalóan nem véletlenül kezdte Untwine Budapesten az erről a témáról szóló nemzetközi workshop-sorozatát ez év januárjában. Az áprilisi konferencián Cobra elmondta, hogy Magyarország egy fontos Istennő-örvény helyszíne, és mint ilyen, kulcsfontosságú a planetáris felszabadítás folyamatában. Ebből következik, hogy az itt élő fénymunkás/fényharcos közösség felkészültsége szintén fontos, ez pedig csak rajtunk múlik. Untwine megfogalmazásában:

„Csak azok az emberek képesek repedéseket létrehozni a mátrixban, és egészséges valóságot teremteni itt és most , akik mentesítve magukat a programozástól elvégzik benső munkájukat, és lehorgonyozzák az ÉnVagyok Jelenlétüket itt és most.”

Erősen és közepesen szennyezett, ill. tiszta aura. A legtöbb fénymunkás/fényharcos aurája a középső képre hasonlít, valóban tiszta aurája pedig nagyon kevés embernek van a bolygón.

A programozás témája erősen összetett, több önálló bejegyzést is kitesz majd, de mindenek előtt érdemes rendszeresen emlékeztetnünk magunkat, hogy mindenestül átjárja a világunkat, kultúránkat és igen, a személyiségünket is. Ahogy Cobra a konferenciákon rendre elmondja, a programozásnak 6 fő rétege van:

1. Implantátumok, amiket minden egyes inkarnáció során megkapunk: a legalapvetőbb hitrendszereket (elkülönülés a Forrástól, ill. a szexuális és a szeretet/szerelem energiák szétválasztása) szó szerint belénk ültetik, illetve ekkor veszítjük el előző életbeli emlékeinket. (Ez a nagy, központosított elmeprogramozó vallások alapja.)
2. Trauma alapú elmeprogramozás: a megrázó események hatására a személyiség széttöredezik, a feldolgozatlan rész az így létrejövő tudatalattiba kerül – jól támadható pontokat képezve. (Egyéni és közösségi, társadalmi szinten egyaránt.)
3. Szülők, család: a frissen implantált csecsemő magába szívja a közelében lévő, már elve programozott emberek érzelmeit és gondolati mintáit. (Így adódnak át a különféle családi terhek, generációkon át.)
4. Iskola: az iskolarendszer alakítja ki a tekintélyelvűség reflexeit és közvetíti a kultúra alapvető hitrendszereit, szellemiségét, ismeret- és formaegyütteseit.
5. Média: a közvéleményt és a köztudatot megformáló, legyártó hatalmi gépezet.
6. Skaláris technológiák: a Fátyol egyik aspektusa, ami képes blokkolni, illetve ösztönözni bizonyos képességeinket, viselkedésformáinkat (lásd a hivatkozásban szereplő felsorolást).

A programok felismerése és felfejtése hosszú folyamat, ami a felébredés folyamatának alapvető része. Ahhoz, hogy felismerjünk néhány alapvető, először igencsak megrázó igazságot, igazából elég néhány külső réteget felfejteni. A Cabal, vagy éppen a Fényerők létezését felismerve, még korántsem szabadulunk meg mindentől, sőt. Éppen azért tapasztalunk annyi konfliktust a fénymunkások/fényharcosok között, mert a programok és lerakódások nagy része továbbra is „dolgozik”. Éppen ezért nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy nem csak a „másik” programozott, aki mondjuk, ellentmond a saját hitrendszerünknek. Sose induljunk ki abból, hogy velünk a világon minden a legnagyobb rendben van. Cobra gyakran hangsúlyozza az őszinteség, mindenek előtt, a saját magunkkal szembeni kíméletlen (félreértés ne essék: NEM kegyetlen, hanem kíméletlen) őszinteség fontosságát.

Mindannyian sok olyan gondolati, vagy érzelmi konstrukciót építünk be a személyiségünkbe, ami nem a Világosságból való. Ezek felismerésében és lebontásában természetesen legmegbízhatóbb és legfontosabb segítőnk saját Fensőbb Énünk lehet, ezért is érdemes minél erősebb kapcsolatot kialakítanunk vele. Mivel ezt - különösen eleinte - sok minden akadályozhatja, nyugodtan folyamodhatunk olyan „külső” segédeszközökhöz, mint az ősi kínai (taoista) orákulum, a Ji Csing, amiről Cobra is tett már említést, mint olyan eszközről, ami rálátást ad az életük problémáira azoknak, akik valóban keresik a válaszokat, méghozzá Dou Mu istennő segítségével. A Ji Csing lényegében egy olyan rendszer, amitől kérdezni lehet, és egy felsőbb értelem ad választ rajta keresztül. Az önismeret és a bölcs harmónia „könyve”.
Ahhoz, hogy eligazodjunk a földi hitrendszerek, magyarázatok és ideológiák katyvaszában, a Galaktikus Kódexben foglalt, a Galaktikus Konföderáció tagjai által felismert és elismert igazságok, alapelvek is támpontot nyújthatnak. A Kódexet tanulmányozva láthatjuk, hogy ezek a gondolatok sokszor és sokféleképpen megfogalmazódtak a Földön is, de előbb-utóbb mindig eltorzították, kiforgatták, vagy beszennyezték őket, hogy ne juthassanak érvényre.

A legtöbb esetben a programok felismeréséhez és lebontásához szükséges tisztánlátás eléréséhez is szükség van öntisztításra, ehhez pedig számos eszköz, illetve módszer áll rendelkezésünkre.

Untwine a workshopján megosztott velünk egy egyszerű módszert, ami könnyedén elvégezhető, és segít kitisztítani az energiarendszerünkben lévő lerakódásokat, negatív energiákat, illetve az implantátumok által begyűjtött anomáliás plazmát: állva, a fejünk fölé emelt kézzel fehér fényt lélegzünk be a földből a lábainkon keresztül a napfonat csakrába, majd kilélegezzük ezt a fényt fölfelé, a fejünkön és a karjainkon keresztül. A következő belégzéskor fentről lefelé végezzük ugyanezt, tehát a fejen és a karokon keresztül le a napfonatba, majd kilélegezzük a fényt a lábakon keresztül, aztán megint alulról fölfelé, majd fentről lefelé. Lélegezzünk így egy darabig!


Egy másik, Untwine által is ajánlott technika leírása itt található: http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/01/a-kotelekek-elvagasa-nyolcas-technikaval.html
A második körbe bármi belehelyezhető, amitől szabadulni akarunk: szokások, tulajdonságok, nyomasztó emlékek, kapcsolatok, kötődések, programok stb. Érdemes meditációban felderíteni, hogy a „hagyma” mely rétege adja magát eltávolításra. A körök szétválasztása után behívhatjuk a kék és/vagy az ibolya lángot is, hogy megtisztítson minket az adott dologtól, illetve vizualizálhatjuk, ahogy elemészti.

Általában is használhatjuk az ibolya lángot öntisztításra, pl. így, vagy ahogy kívánjuk: http://angyalforras.hu/Ibolya-lang/Az-ibolya-lang-mukodese

Ugyanígy használhatjuk az AN fehér tüzét: http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/05/az-feher-tuze-atvor-project.html

Vagy a Mjölnirt is: http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/02/egyuttmukodes-mjolnirral.html

Az itt leírt módszer pedig egyaránt használható önvédelemre és öntisztításra is: http://2012portal-hungary.blogspot.com/2016/09/vedelem.html
A lélekörvényt behívva gyorsan és hatásosan megtisztíthatjuk magunkat a feljövő negatív érzésektől, gondolatoktól, de entitások elűzésére is alkalmas.

Ezt a meditációt pedig a napi rutin részéve tehetjük:Legyünk mi a változás!
A Fény győzelme!

2018. május 14., hétfő

Megoldások a Fénymunkás harmóniáért

Az alábbi szöveg nagyon fontos meglátásokat és javaslatokat tartalmaz minden fénymunkás/fényharcos számára, és különösen az általunk alkotott csoportok számára, legyen szó az Eseményt Támogató Csoportokról, a Rózsa Rendjéről, vagy más közösségekről. Bizonyos gondolatok elhangzottak belőle Untwine legutóbbi budapesti előadásán is április elején.

Eredeti bejegyzés: Untwine
http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2018/04/solutions-for-lightworker-harmony.html
Fordította: Backtosource
Szerkesztette: Len Névte


Mivel a spirituális mozgalmak az utóbbi években általában a külső információkra összpontosítottak (a Cabalra, a sötét erőkre, az Eseményre, a Fényerőkre), sokan szem elől tévesztették ezen információk tényleges célját és elfelejtették az önmagukon való munkálkodás fontosságát.

Célunk a külső információk megismerésével az, hogy megtaláljuk cselekvő szerepünket a történetben, nem pedig, hogy megrekedjünk szemlélőkként, áldozatokként, vagy bírákként. Még mindig a saját valóságunk teremtői vagyunk, és mindig is azok leszünk.

Amint az emberek tudomást szereznek a bolygó sötét helyzetéről, a Föld energiamezejének mátrix megszállásáról, és ráeszmélnek a Föld mindennapi valóságában a negativitásra, úgy támadásokat, beavatkozásokat, személyes negatív helyzeteket tapasztalhatnak. Úgy reagálni erre a negativitásra, hogy hibáztatod a sötétséget vagy másokat és ennyiben hagyod a dolgot, az nem segít és nem is fedi a teljes valóságot. Ez a sötét megszállás azért volt képes leigázni a Földet, mert az atlantiszi idők óta meghívást kapott és engedélyezve lett. És még most is csak azért képes fennmaradni, mert a Föld lakossága még mindig befogadja és engedélyezi.

Még egyéni szinten is szabad akaratunk van megteremteni saját személyes valóságunkat oly módon, hogy mi az, amit megtartunk energiamezőnkben, és a negatív helyzetek csakis a saját energiamezőnk negatív belépőpontjain képesek behatolni a valóságunkba.

A szabad akarat alapvető törvény, a valóság alapvető létrehozója és egy teremtett lélek sem sértheti meg azt az univerzumban.

Lássunk egy példát, mely nagyon átlagosnak mondható számos olyan csillagmag esetében, akik a múltban sokkal egészségesebb valóságokat tapasztaltak meg felszabadított bolygókon, és így rendszerint rendelkeznek egy olyan belső megérzéssel, hogy valami nincs rendben ezzel a valósággal. Némelyikük talán emlékszik erre és tudatában is van ennek. Ez segít nekik felébredettnek lenni és abban, hogy vágyjanak megteremteni valami mást, valami Világosat. Azonban sokaknak nehéz elfogadni, hogy itt legyenek, ami azt jelenti, hogy a szabad akaratukból hozott döntésük arról, hogy mit szeretnének megteremteni, nem egészen világos és egyértelmű, így egy részük el akar innen menekülni valahová máshová, egy részük viszont itt akar maradni, hogy lehorgonyozza a Fényt.

A mátrix belső állapotunk könyörtelen tükrét hozza létre, gyakran felerősítve a negatív részeket, de az mégis csak a mi belső állapotunk tükre.

Ha nem fogadjuk el (ami nem egyenértékű a mátrix elfogadásával), hogy a Fényt lehorgonyozni vagyunk itt, legalább is egyelőre, akkor nem érezzük jól magunkat itt és most, és kellemetlen helyzeteknek engedünk teret a valóságunkban. Ez az, ahogyan a mátrix működik, mint egy könyörtelen tükör. Azok a lények, akik a múltban elég elkötelezettek voltak  - annak a sötétségnek és őrületnek az ellenére, mellyel szembe kellett nézniük abban az időben - hogy megtisztítsák magukat, vagy felemelkedtek, vagy Agarthába, vagy más bolygókra költöztek (maják, hopik...), mivel nem tudták tovább mágnesesen a mátrixhoz kötni őket. Bizonyos helyzetek csak akkor léphetnek be életeinkbe, ha azok mágnesesen kapcsolódni tudnak az energiamezőnk hasonló energiáival, melyeket szabad akaratunk hozott létre, és ez az akarat tömörült személyiségünkbe gondolatok, érzelmek, éterikus plazma és fizikai energiák formájában. Egészséges valóságokban, ha valakinek valamilyen benső problémája akad, az megbocsátást és könyörületességet tapasztal, gyógyulással és útmutatással, melyeket mind a Felemelkedett Lényektől kap. De ez nem történhet meg a mátrixon belüli implantált és programozott emberi környezetben.

Csak azok az emberek képesek repedéseket létrehozni a mátrixon, és egészséges valóságot teremteni itt és most , akik mentesítve magukat a programozástól elvégzik benső munkájukat, és lehorgonyozzák az ÉnVagyok Jelenlétüket itt és most.

Amikor a múltban létrehoztuk és hozzájárultunk a Fény valóságaihoz a Plejádokon vagy más csillagrendszerekben, azt az ÉnVagyok Jelenlétből, a Forrásból teremtettük. A Forrás és az ÉnVagyok Jelenlét ugyanúgy van jelen az univerzumban mindenhol és mi megvalósíthatjuk a Földön épp itt és most a Fény otthonos valóságát, ha elfogadjuk hogy most ezért vagyunk itt és azért, hogy teljesen leföldeljük a Lélek Jelenlétünket itt és most a fizikai síkon, megvalósítva majd saját Fényvalóságunkat. A Lélek jelenlétében benne rejlik a Fény, az Új Atlantisz és az Aranykor terve, és ez az eredeti küldetésünk Csillag Magokként, hogy bárhová és mindenhová Hazahozzuk a Fény Valóságát.


Annak érdekében, hogy megtisztíthassuk a negatív belépési pontokat az energiamezőinkben, képesnek kell lennünk arra, hogy harmonikus módon lépjünk kapcsolatba az emberekkel,

mivel a többi ember tükrözi benső állapotunkat, és mi együtt lettünk arra hivatva, hogy összerakjuk a különféle adottságainkat, és hogy egy kirakós darabjaiként az összes különféle Lélek kódjaink kiegészítsék egymást egy Lélekcsalád mandalát létrehozva, mely az energetikai tervrajz és a kiváltó tényező Új Atlantisz létrejöttéhez.

Van egy egyszerű alapelv, melyhez ha igazán ragaszkodunk, megszabadíthat minden problémától és harmonikus módon kapcsolhat bennünket össze. Mégpedig az hogy megértsük, hogy

a szabad akarat törvény, és soha semmilyen körülmények között sem hagyható figyelmen kívül, és hogy a kritizáló magatartás, a szabad akarat semmibe vételének legközönségesebb formája, mely általában csak ajtót nyit a konfliktusok és a diszharmónia számára.

Soha nem arra a feladatra, vagy hatáskörre, vagy annak szükségességére lettünk rendeltetve, hogy más embereket kritizálva kényszerítsük őket arra, hogy megváltozzanak, vagy így vagy úgy cselekedjenek. A kritizáló magatartás azon a hamis elképzelésen alapul, hogy az embereknek joga van erőszakkal megváltoztatni másokat, még ha ez az erőszak csak szóbeli, vagy akár csak néma energetikai erőszak is. Az egyetlen olyan alkalom, amikor a szabad akarat meggátolható, ha az egy másik szabad akaratot akadályoz, és/vagy nyíltan közvetlen sérelmet okoz egy másik érző lénynek, mely a Galaktikus Kódex alapelve:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/08/galaktikus-kodex.html

Ez azt jelenti, hogy például ha az utcán sétálunk, és azt látjuk, hogy valaki egy másik érző lényt ütlegel, akkor beavatkozhatunk. Nem azt jelenti tehát, hogy letorkolhatunk és kritizálhatunk más Fénymunkásokat vélemények, értelmezések, egyéni megítélések, egyéni alternatívákkal kapcsolatos különböző spekulációk és közvetett tényezők alapján.

Az emberek csak építő jellegű és tisztelettudó kezdeményezéseknek és javaslatoknak köszönhetően változnak és fejlődnek.

Amint tartjuk magunkat a zéró kritikához és a szabad akarat teljes tiszteletben tartásához, ez arra készteti a dolgokat, hogy azok harmonikus módon oldódjanak meg. A kritika helyett feltehetünk kérdéseket, elmagyarázhatjuk személyes nézőpontjainkat, tiszteletteljes javaslatokat tehetünk (amennyiben szívesen fogadják azokat), példákat hozhatunk fel stb.

Az is fontos, hogy ne fojtsuk magunkba személyes problémáinkat és tegyünk erőfeszítést, hogy az érintettek tudomására hozzuk őket, mégpedig bármiféle kritika nélkül, hogy ezek a dolgok megváltozhassanak és átalakulhassanak.

Mivel egymás tükörképei vagyunk, teljes felelősséget vállalhatunk a valóságunkban az általunk teremtett dolgokért, megbocsáthatunk magunknak és másoknak, és szilárdan kiállhatunk a tiszta Fény és Szeretet megvalósítása mellett, mely a mi örökkévaló Fényünk, Felsőbb Énünk ÉnVagyok Jelenléte. Mi vagyunk a Fény kapui és hídjai, akik energiamezőinken keresztül mágnesesen képesek vagyunk bevonzani az összes pozitív eseményt, a bolygó gyógyulását, a Kapcsolatfelvételt, az Eseményt, a Felemelkedést, Új Atlantiszt -a Fény Otthonos Valóságát, épp itt, bármilyen összefüggésben, mindenhol.

A Fény Győzelme