2017. augusztus 19., szombat

Felszabadításunk kulcsa: a tömeges meditáció

Újabb, nagy jelentőségű globális szinkronmeditáció közeleg. 2017. augusztus 21-én, Közép-európai nyári idő szerint 20:11-től, az amerikai napfogyatkozás energiáit kihasználva fogunk egyszerre meditálni bolygószerte; a béke, a megértés, a bőség és a harmonikus együttműködés megteremtésének érdekében. Az Egység meditáció névre keresztelt eseményt COBRA, az Ellenállási Mozgalom szóvivője, és a titkos űrprogramok leleplezői közül talán a legismertebb, Corey Goode közösen hirdették meg, és már az alternatív nyilvánosság olyan nagyágyúi is támogatják a kezdeményezést, mint Benjamin Fulford, vagy David Wilcock.

Időszerű tehát a kérdés: miért éppen a meditáció? A kérdés megválaszolásához szükséges kicsit alaposabban áttekintenünk, hogy mi az, amit fontos tudni a témában.

COBRA, ahogy most is, az utóbbi évek minden meditációs felhívásában hangsúlyozta, hogy a meditációkban részt vevő emberek száma az egyetlen jelentős tényező, ami egyedül rajtunk, felszíni embereken múlik, és amely fölgyorsíthatja a bolygó felszabadításának folyamatát.


Ez lényegében azért van, mert a Föld a sötét erők (a Chiméra-csoport és az arkhónok, illetve földi és földönkívüli alárendeltjeik, összefoglaló néven a Cabal, avagy Összeesküvés) karanténjában van, a felszíni lakosságot pedig túszként tartják fogva. Ezen kívül persze amolyan bolygóméretű emberfarmot is működtetnek, aminek lényege a kizsákmányolás, alapja pedig a megtévesztés, ill. elmeprogramozás (lásd pl. a Mátrix-filmeket). A túszhelyzet az oka annak, hogy a Fény/VILÁGosság erői (a Galaktikus Konföderáció fizikai és nem-fizikai fénylényei, az Ellenállási Mozgalom, a Szövetség stb.) nem avatkozhatnak be közvetlenül, hiszen azt a felszíni lakosságon torolnák meg. Nincs sok értelme olyan felszabadító háborút vívni, amit a felszabadítani kívánt lakosság többsége, vagy akár egésze nem is élne túl. Néhány lényeges idézet Untwine vonatkozó írásából:

„A Fény erői kénytelenek voltak aláírni egy be nem avatkozási szerződést, amely kijelenti, hogy nem fognak nyíltan beavatkozni a Föld bolygó felszínén és cserébe a Chiméra sem fog beavatkozni nyíltan a felszínen.

Bár ez a szerződés meglehetősen hátrányos volt az elmúlt 26 000 évben az emberiség fejlődése szempontjából, ugyanakkor megakadályozta, hogy a Chiméra és az ő Draco/Reptilián alattvalói nyíltan eltöröljék az emberiséget bolygónk felszínéről. (…)

Ezt a szerződést néhány ritka alkalommal nem vették figyelembe, és akárhányszor ez megtörténik, az lehetőséget kínál a másik oldal számára is, hogy a szerződést figyelmen kívül hagyja. Ha egy felszíni emberrel a Fényerők fizikailag kapcsolatba lépnek, a sötétség fizikailag megtámad néhány felszíni embert, és fordítva, ha a sötét megtámad egy felszíni embert fizikailag, akkor a Fény így vagy úgy nyíltabban közbelép. (…)

Ez az, ahol meg kell értenünk az erőt, ami bennünk, a felszíni lakosságban rejlik saját helyzetünk befolyásolására. Jogosultak vagyunk a cselekvésre, és hogy kezdeményezésekbe bocsátkozzunk a Fénnyel, anélkül, hogy a sötét fizikailag megakadályozhatna minket ebben. Kifejezésre juttathatjuk szabad akaratunkat szavakkal és tettekkel, és amint így teszünk, a sötét sarokba szorul:

ha nem állítanak meg minket, akkor áttörést érünk el, ha megkísérelnek megállítani bennünket, ez feljogosítja a Fényt, hogy jobban beavatkozzon, és így szintén áttörést érünk el. Az áttörés feltartóztathatatlan. Az egyetlen ismeretlen tényező az időzítés, és azért vagyunk itt, hogy segítsünk megtörni a jelenlegi helyzetet a Fény támogatásával, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. (…)


Ha mi vagyunk a kezdeményezők, akkor technikailag a Fényerők nem beavatkoznak, hanem csupán válaszolnak. (Ezért tudnak reagálni pl. a magasabb síkok fénylényei, ha védelmet, vagy segítséget, iránymutatást kérünk tőlük és ezért van szükség a részvételünkre pl. a szinkronmeditációkban - szerk. megj.)”

https://2015attores.blogspot.hu/2016/12/bolygoszintu-targyalasok-az-ero-amit.html

A kezdeményezés fizikai formái pontosan a sötét megszállás másik aspektusa, a „Mátrix” miatt csak nagyon nehezen valósíthatók meg, ráadásul sokkal lassabban vezetnek eredményre. Ha kemény és kitartó munkával sikerül is itt-ott megtörni az elmeprogramozást, és kimozdítani a tömegeket a beletörődésből, a létrejövő megmozdulásokat, mozgalmakat, akár forradalmakat könnyedén eltérítik, kisiklatják, vagy szétzilálják a sötét erők, az emberek általános elmeprogramozottságának, illetve a Fátyol technológiájának segítségével, ahogy azt a történelem során számtalanszor tapasztalhattuk, pl. a francia forradalom elfajulásától a New Age mozgalom kiüresítéséig. Rész-sikereket el lehet érni, de ez nagyon lassúvá teszi a folyamatot. A meditáció előnye, hogy egy sokkal elemibb, sokkal finomabb, ha úgy tetszik, magasabb szinten, a tudat, illetve a kollektív tudat szintjén fejti ki hatását:

„Cobra - Azt mondanám, hogy ez a legerősebb csoportos vagy globális teremtőtechnika, ami létezik.

 Tulajdonképpen a teremtő folyamat legfőbb alapelveit használja fel. A meditáció, a csoportos meditáció tényleg meg fogja valósítani az Eseményt. Meg fogja valósítani a Közzétételt. Meg fogja valósítani a Kapcsolatfelvételt. A mi részünkről a csoportos meditáció fogja beindítani ezeket a dolgokat. Felébredett közösségként ez az az erő, amivel rendelkezünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a valóságot ezen a bolygón.

Ugyanígy változtatták meg a valóságot a Galaxis más bolygóin is, melyek felszabadultak. Igen, természetesen fizikai tettre is szükség van, de a meditáció az az indítógomb, ami be fogja indítani a változást.

Corey - Igen, feltétlenül.

Társteremtő képességünk az első számú dolog, amivel kapcsolatban a Cabal megpróbált mindent megtenni, hogy ne vegyünk róla tudomást. Felhasználják ellenünk.

Olyan filmeket készítenek, melyek borzasztó kilátásokat mutatnak a jövőnkről, meditatív állapotba helyeznek minket, amikor nézzük őket, és a társteremtő tudatosságunkra hatnak, hogy ezzel megpróbálják még inkább valószínűsíteni, hogy ezek a dolgok meg fognak történni. Ha mindannyian összefogunk és visszaköveteljük ezt a képességünket és erőnket, és egy pozitívabb valóságra fókuszáljuk, akkor igen, együtt meg tudjuk teremteni azt a valóságot, ha megvan a szándékunk.”
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/08/kozos-cobra-es-corey-goode-interju.html


A tömeges meditáció teremtő hatását bizonyítja az úgynevezett Maharishi-effektus, amit tudományos kutatásokkal is igazoltak. A számos alkalommal megismételt kísérletek során pár ezer, rendszeresen együtt meditáló ember egész városokban, illetve térségekben csökkentette az erőszakos cselekmények számát, ahogy a statisztikákból kiderült:

„Csökkent a bűnözés az USA városaiban

A 160 véletlenszerűen kiválasztott amerikai város vizsgálata azt mutatja, hogy e városokban a meditációt gyakorlók számának növekedése egy hét éves időszak során (1972-1978-ig) a bûnözési mutatók javulását okozta. A tanulmány az FBI Egységesített Bűnözési Statisztikájának (FBI Uniform Crime Statistics) adatait használta és statisztikailag megvizsgált minden olyan tényezőt, mely hatással van a bűnözésre.

Csökkent a háborús áldozatok száma

Egy 1983-as, két hónapig tartó izraeli koherencia-teremtő csoportot naponkénti lebontásban követő vizsgálat megmutatta, hogy azokon a napokon, amikor a csoport létszáma magas volt, a szomszédos Libanonban, a háború halálos áldozatainak száma 76%-kal csökkent. (…)

Ezeket az eredményeket a következő két éves időszak során (amikor a leghevesebben tombolt a libanoni háború), hét egymás után végzett kísérlet igazolta újra és újra.
  • A háborús tevékenységekhez köthető halálozások száma összesen 71%-kal csökkent
  • A háborús tevékenységekhez köthető sebesülések száma összesen 68%-kal csökkent
  • A konfliktus szintje 48%-kal zuhant
  • A szembenálló felek közötti kooperáció 66%-kal nőtt
Annak a valószínűsége, hogy ezek az összesített hatások pusztán a véletlen eredményei lennének, kevesebb, mint egy a tíz a tizenkilencedikenhez. Így ez a társadalmi stresszt és konfliktust csökkentő hatás a társadalomtudományok legjobban megalapozott jelensége.”

https://www.tminfo.hu/tmkutatasok/szociologia/

A COBRA által meghirdetett világmeditációk esetében sem maradtak el a szemmel látható eredmények, valahányszor sikerült elérni a 144 000 fős kritikus tömeget, ami a globális folyamatok befolyásolásához szükséges. 2013-ban két meditáció is elérte e kritikus tömeget: A Béke Portál Aktiválásával sikeresen akadályoztuk meg a küszöbön álló nyugati inváziót Szíriában, az Aion Portál Aktiválása után közvetlenül pedig megszületett az iráni békeszerződés.


Mindkét meditáció mérhető hatást fejtett ki, amit a Globális Tudatosság Projekt rögzített is. A projektet Roger Nelson hozta létre, a Princeton egyetemről. Lényege, hogy véletlenszám-generátorok segítségével tanulmányozzák az emberi tudat szinkronizált hatását, illetve globális eseményekre adott reakcióit, regisztrálva a statisztikailag várható eredményektől való eltérést. (Lásd ebben a videóban, 11:22-től.)

"Ez a projekt minden kétséget kizáróan bebizonyította (a véletlenszerűségtől való eltérés nagyobb, mint ezermilliárd az egyhez), hogy az egységes emberi tudat hatást gyakorol, amely messze nem véletlen: http://noosphere.princeton.edu/results.html#alldata

A projekt úgy találta, hogy a Béke Portál Aktiválása (p=0,027) minden másnál jobban hatott a globális tudatra 2013 elejétől, kivéve Nelson Mandela halálát decemberben (p=0,013). Nagyobb hatása volt, mint az egykori pápa lemondásának (p=0,087), a jelenlegi pápa megválasztásának (p=0,186), a bostoni áltámadás eseménynek (p=0,765), és a Szocsi olimpiának (p=0,202)! És hasonló hatása volt, mint a 9-11 terrortámadásnak 2001-ben (p=0,031): http://noosphere.princeton.edu/global.meditation.html

A p tényező jelenti annak a valószínűségét, hogy egy bizonyos esemény hatásait a véletlenszerűség generálta. Ez egy elég jó mércéje a globális tudat összefüggésének a bolygó felszínén. Minél kisebb a szám, annál erősebb a tudatosság összefüggése.”

http://2012portal.blogspot.hu/2014/02/we-have-power.html
(Felhasznált fordítás: http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/02/az-eronk-hatalma.html)


2015-ben az európai bevándorlási krízist, illetve a Cabal ehhez kapcsolódó pusztító terveit sikerült kordában tartani globális szinkronmeditációk segítségével, majd idén februárban értünk el jelentős áttörést egy COBRA megfogalmazásában "eposzba illően" sikeres meditáció által: a becslések szerint felére csökkentettük az Eseményig hátralévő időt! Bár nagy győzelmeket arattunk, a Föld bolygóért folyó küzdelem még nem ért véget, és szükség van a további erőfeszítéseinkre a végső felszabadításig.” – írta.

Ennek szellemében készülünk az aug. 21-i meditációra, amivel kapcsolatban COBRA megerősítette:

„Alapvetően, ha a fizikai síkot szeretnénk befolyásolni energiával, hatékonyabb, ha a fizikai síkon együtt meditálnak a csoportok.

Ha csak a magasabb energiasíkokat akarjuk megváltoztatni, mindez nem számít. De azzal, amit mi teszünk, fizikai hatást teremtünk. Tehát ha fizikailag összegyűlnek a csoportok a bolygó energia csomópontjain, mindenképp hatékonyabb lesz ez a meditáció. (…)

A trianguláció az energiák szakrális geometriai háromszög alakzatban való kapcsolódása, ami a legerősebb geometriai alakzat az Univerzumban. Ha három vagy több ember meditál egyazon helyen, mellyel aktiválják a tobozmirigyeiket és nem csak a tobozmirigyeiket, hanem úgymond a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között lévő energiamezőt, egy nagyon meghatározott, nagyon sajátos elektromágneses mező jön létre, amely a fizikai agyunkat összeköti a magasabb dimenziókkal, amely feszültségként jelenik meg a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között. És amikor ez háromszög alakzatban aktiválódik, egy nagyon erős energiát teremt, amit aztán továbbítani lehet az energiarácson keresztül és függőlegesen a dimenziókon át.”

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/08/kozos-cobra-es-corey-goode-interju.html

Ahogy a világ minden táján, Magyarországon is szerveződnek már a kisebb-nagyobb csoportok: Budapesten, Debrecenben, Gyöngyösön, Nyíregyházán, Siklóson, Szegeden, Székesfehérváron, és így tovább. Minél több, annál jobb!

A világmeditáció fókuszában az együttműködés áll, és máris úgy tűnik, hogy ez jobban működik, mint korábban, pedig még meg sem volt maga a meditáció. Tudjuk, a sötét erők rendkívüli módon megnehezítik, különösen a fénymunkások és fényharcosok körében, de a megfelelő hozzáállással túljárhatunk az eszükön:

„Cobra - Alapjában véve, amit meg kell értenünk, az az, hogy mindannyiunknak közös a célja. Mindenki, aki a Fénnyel van, és a Fénynek dolgozik, annak van egy közös célja.

És ez a közös cél pedig az, hogy, mindannyian szeretnénk, ha ez a világ egy jobb hellyé válna. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Mindannyian szeretnénk másokat is boldognak látni. Mindannyian Közzétételt akarunk, Teljes Közzétételt. Kapcsolatfelvételt akarunk. Felszabadulást akarunk. Az Eseményt akarjuk.

Mindannyian ezeket akarjuk. Ez a közös bennünk. A többi apró dolog nem olyan fontos.


Össze tudunk kapcsolódni e közös nevező alapján. Ez az, amit meg tudunk tenni. De tudatában kell lennünk annak is, hogy léteznek olyan erők, nem-fizikai és fizikai erők, melyek megpróbálnak minket megosztani. És teszik ezt a technológiájukkal, az energiáikkal, a gyengeségeinkre, elfojtott érzelmeinkre kifejtett befolyás által. Mindenre hatnak, ami nem került bennünk átalakításra.

Rendelkeznek egy nagyon bonyolult hálózattal, mely olyan fejlett technológiákat is magába foglal, mely képes másokat olyan színben feltüntetni, ami nem is igaz rájuk. Tehát, ha valaki olyannal működsz együtt, akinek furának tűnnek az energiái, nem biztos, hogy tényleg furcsa energiái vannak. Lehetséges, hogy egy olyan energiamező veszi körül, amelyet fejlett skaláris technológiával hoztak létre, hogy nézeteltérést kreáljon a két személy között.

Az arkhónok olyan esetekben használják leginkább ezt a technológiát, amikor kisebb csoportok, vagy egyének nagyon erősen dolgoznak együtt a Fényért, ilyenkor támadnak legfőképp. Valamint, amikor a legnagyobb esély van az egységre, akkor támadnak leginkább, hogy megosztottságot generáljanak, mert tudják, hogy ha ténylegesen sikerül egyesülnünk, akkor a játszmának vége. Az a mi győzelmünket jelenti!

Corey - Nos, ebben a pillanatban épp egy tökéletes példának vagyunk részesei. Van olyan információ, amiben Cobra és én nem értünk egyet. Lehet, hogy több dologban sem értünk egyet. De ami ennél fontosabb, az az, amiben egyetértünk. És amiben egyetértünk, az az, hogy felszabadítást akarunk, az igazságot akarjuk, és nem számít, mi is az.

Ha az igazság lelepleződik, akár az is kiderülhet, hogy mindannyian tévedtünk. Ki tudja! De mi mind az igazságot akarjuk! És amennyiben egyetértünk, hogy ez az, amit akarunk, és félretesszük az összes különböző ideológiánkat, hitrendszereinket, illetve nézeteinket, akkor óriási hatást érhetünk el.

Pontosan ezért hoznak be mindig "megosztó ügynököket", amikor valaki egységet próbál kialakítani egy olyan hatalmas közösségben, mint ez is. Senki sem próbált még igazán olyan közösséget egyesíteni, mint ez. Mindenki úgymond elvan a saját kis szektorában és arra fókuszál, ami szerinte a valóság. De ha mindannyian összejövünk, és megpróbálunk arra fókuszálni, hogy egy pozitív valóságot hozzunk létre, és hogy a való igazat hívjuk elő, nem csak magunk, hanem a „birkák”, a tömegek számára is, akkor szerintem ez egy olyan dolog, amiben mind egyetérthetünk, és hatalmas erőt képezhetünk emögött.”

http://goodethungary.blog.hu/2017/08/16/kozos_cobra_es_corey_goode_interju_850


Egység Meditáció
2017. augusztus 21. hétfő 20:11 CEST


Felhívás, tudnivalók és instrukciók

Facebook-eseményoldal

Vezetett meditáció:
Kiegészítés: Cobra beszámolója az Egység meditációról és hatásáról az alábbi linken olvasható
https://2015attores.blogspot.hu/2017/08/beszamolo-az-egyseg-meditaciorol.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése